Economie27 jan '21 19:53

IMF vreest voor torenhoge staatsschulden

Auteur: BNR Webredactie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vreest voor torenhoge staatsschulden. Tegelijkertijd zegt het IMF ook dat overheden vooral niet te vroeg stoppen met de steunpakketten. 'Het begint al een beetje bubbelig te voelen op de beurs', zegt econoom Han de Jong.

Het IMF zit in een ongemakkelijke houding volgens De Jong. 'Traditioneel gezien waarschuwt het Fonds altijd voor hoge schulden en excessen of bubbels op financiële markten. Onder huidige omstandigheden zijn ze juist voorstander van een heel ruim begrotingsbeleid en een heel ruim monetair beleid. Daarmee loop je dus het risico dat overheidsschulden oplopen en dat je op financiële markten bubbels veroorzaakt. Die bubbels knappen op een bepaald moment en dan creëer je juist de financiële instabiliteit die je probeert te voorkomen. We zullen denk ik proefondervindelijk vaststellen wat de beste methode is.'

Luister ook | 'Er komt een bestedingsgolf'

Stresstest

Sinds de crisis van 2008-2009 hebben banken hun eigen solvabiliteit, hun risicodragend vermogen, heel stevig vergroot. 'Zeker Nederlandse banken hebben veel meer risicodragend vermogen op de balans staan dan minimaal is toegestaan. Dat dachten we in 2008-2009 ook. Maar je kan nu aan de getallen zien dat dat zo is. Je ziet ook dat het IMF de banken aanraadt om stresstesten te gaan doen.'

Luister ook | Kees de Kort | IMF-advies: steun, steun en nog meer steun

Image
(Shawn Thew EPA)

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen