Economie25 feb '21 09:01

'Bedrijven schrappen investeringen door financieringsgat'

Auteur: BNR Webredactie

Kleinere ondernemers stellen cruciale investeringen uit of schrappen deze zelfs helemaal omdat de bank ze geen geld meer leent. Daardoor loopt ons land naar schatting jaarlijks meer dan 2 miljard euro aan investeringen mis, becijfert adviesbureau Lysias. Dat maakt mkb-bedrijven niet alleen kwetsbaar voor vijandige overnames en faillissementen, ook onze klimaat- en stikstofdoelen komen in de knel.

'De overheid heeft een heel wensenpakket, want ondernemers moeten investeren in energiebesparing en stikstofreductie. Maar dat kunnen ze helemaal niet', zegt Melvin Könings van Lysias. 'Door de coronacrisis hebben bedrijven weinig reserves en zijn banken terughoudender met het verstrekken van financiering.' Eerder meldde BNR dat banken weigeren om ondernemers in geldnood nog langer te helpen.

Lees ook | Banken zijn niet flexibel genoeg in coronacrisis

Dat ondernemers daardoor noodgedwongen investeringen uitstellen ziet ook MKB-Nederland: 'Het is nu eerst en vooral de crisis doorkomen, hopen dat je snel weer open kunt en weer omzet kunt maken.'

Investeringsfonds

Volgens Könings kunnen provincies of de landelijke overheid speciale fondsen optuigen waarmee ze geld uitlenen voor investeringen die voor de banken te riskant zijn. Een deel van de provincies doet dat al, maar op te kleine schaal of ze stellen alsnog hoge eisen aan zo'n financiering. In dat laatste geval hanteren provincies bijvoorbeeld een minimale investeringsgrootte. Die maakt de drempel voor veel ondernemers alsnog te hoog.

Eddy van Hijum van het Interprovinciaal Overleg, de koepel van alle twaalf provincies, ziet al langer een financieringsgat. Volgens hem is de landelijke overheid onvoldoende doordrongen van het belang van het mkb voor onze economie. 'Zowel het Rijk als Europa stellen miljarden euro’s beschikbaar om de economie te stimuleren en herstel te bevorderen. Maar voor het mkb is het heel moeilijk om daarbij te komen.'

Luister terug | ABN Amro vergroot belang in digitale bank Penta

Het steekt hem onder meer dat er 2,5 miljard euro op de plank ligt bij Invest-NL, maar dat het fonds niet bereid is om dat geld naar kleinere bedrijven te brengen. Datzelfde geldt volgens hem voor de Europese Investeringsbank: 'Europa heeft prachtige slogans als: think small first. Maar de instrumenten die ze inzetten landen heel moeizaam bij het mkb.'

Lysias baseert de 2 miljard euro aan investeringen per jaar op onderzoek voor de provincie Overijssel. Deze resultaten zijn op verzoek van BNR geëxtrapoleerd voor heel Nederland.

(AFP / Ina Fassbender )


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen