Economie21 apr '21 17:34

'We moeten het probleem nú aanpakken'

Auteur: BNR Webredactie

De landbouwproblematiek is in de loop der jaren groter geworden, maar is niet onoplosbaar. Wel moet er nú gehandeld worden. 'We moeten het nu aanpakken', zegt oud-minister van Landbouw Cees Veerman in In de Middag. 'Nederland is een vol land, er zijn veel claims op die ruimte en die claims worden groter. Niet zozeer het boeren is van belang, maar meer het beheren van de ruimte.'

Image
(Univers)

Luister ook | Geef boeren juist de ruimte om aan doelen te voldoen

Volgens Veerman was in zijn tijd als landbouwminister al duidelijk dat de veehouderij tegen grenzen aan liep. 'Die problematiek was toen ook al acuut, daar loop ik niet voor weg. We zijn er niet in geslaagd om in de tussentijd daar adequate maatregelen tegen te nemen. Ik reken me dat ook zelf aan, maar dat wil niet zeggen dat het niet oplosbaar is. Maar we moeten het nu aanpakken.'

Luister ook | Maken onze boeren ons voedsel?

Te veel claims

Veerman wijst op de veelheid aan claims op de schaarse ruimte: woningbouw, landbouw, infrastructuur en energie. Hij vindt dat boeren een perspectief moeten krijgen en niet alleen maar meer en meer regels. 'Boeren zijn ondernemers, die moet je in een positie krijgen: daar kan het heen, daar zit het perspectief. Daar ontbreekt het nu aan: het zijn alleen maar regels en nieuwe regels, er wordt weinig verdiend, er zijn grote problemen bij erfopvolging. Willen we een gezonde en maatschappelijk gewaardeerde boerensector, dan moet die landbouw zich richten naar de eisen van de tijd.'

Luister ook | Rabobank helpt boeren met CO2-opslag

Probleem van ons allemaal

De oud-minister zegt het jammer te vinden dat de huidige minister van Landbouw geheel opgeslokt is door de stikstofproblematiek 'die onderdeel is van het grotere probleem van de landbouw'. Veerman beaamt dat 40 tot 45 procent van die uitstoot voor rekening van de landbouw komt, maar zegt erbij dat oplossingen niet onder druk tot stand kunnen komen en dat boeren dat niet in hun eentje kunnen. 'Het is een probleem van de hele samenleving.'

Luister ook | Uitstootrechten kunnen miljarden opleveren

Oplossingen? 'Er liggen tal van rapporten, die moet je op één noemer brengen en daaruit twee of drie scenario's uit destilleren. En de regie van de ruimte moet bij het Rijk liggen, niet bij de Provincie of de Gemeente.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen