Economie22 sep '21 13:31

'Technologische oplossingen stikstofprobleem liggen ongebruikt op de plank'

Auteur: Mark van Harreveld

Nederlandse technologiebedrijven zijn in staat om de stikstofuitstoot van landbouwbedrijven met 80 procent te verminderen. Deze oplossingen, die goedkoper en effectiever zijn dan uitkopen, blijven echter op de plank liggen. Dit zegt FME-voorzitter Theo Henrar in BNR Zakendoen.

Stikstofprobleem

Volgens Henrar wordt er eenzijdig de nadruk gelegd op het uitdunnen van de veestapel en boerenbedrijven in het stikstofdossier. Wat Henrar verbaast is dat er technologische oplossingen om de stikstofuitstoot in de agrarische sector effectief en goedkoper terug te dringen, op de plank liggen en niet gebruikt worden. Bijvoorbeeld een technologie om urine en mest te scheiden en de mest op te slaan en te hergebruiken zonder dat daarbij stikstof vrijkomt.

'We doen er niets mee', zegt Henrar. De voorzitter spreekt van een reductie van 80 procent met deze technologieën. 'Het is zevenenhalf keer goedkoper om deze technologieën in te voeren dan om boeren uit te kopen. Het is goedkoper en effectiever dan uitkopen.' Henrar doet doet dan ook een beroep op politici om hiernaar te kijken.'

Nijpend personeelstekort

Wat Henrar heeft gemist op Prinsjesdag is aandacht voor het nijpende personeelstekort in de industrie. Willen we de energietransitie realiseren, dan zullen we hier iets aan moeten doen, zegt hij. 'We hebben nu een tekort van zestigduizend mensen, dat loopt op naar honderdentwintig duizend. Je moet dus investeren, dat heb ik gemist.'

Fundamentele inrichting onderwijs

Daar ligt een fundamentele opgave voor bedrijfsleven, vakbonden, overheid en onderwijs, vindt Henrar die oplossingen ziet in publiek-private samenwerking en onderwijsvernieuwing. 'Je zal naar publiek-private samenwerking moeten gaan, als bedrijfsscholen samenwerken met ROC's heb je een makkelijke doorstroming, dan leren leerlingen bij bedrijven de nieuwste stand van techniek. Dat moeten we op grotere schaal aanpakken. We hebben kernen met veel industrie, daar moeten we de handen in elkaar slaan.'

'We werken nu met hybride docenten die de laatst stand van de techniek kennen. Wat je nu leert, leerde je 30 jaar geleden ook. Je kunt ook niet van onderwijzers verwachten dat ze de laatste techniek kennen. Je zult het onderwijssysteem fundamenteel moeten veranderen.'

Gerelateerde artikelen