Economie13 okt '21 08:30

Arbeidspotentieel 50-plussers onderbenut

Auteurs: BNR Webredactie en Mark van Harreveld

Ondanks de grote personeelstekorten in veel sectoren nemen werkgevers nog steeds nauwelijks 50-plussers aan. Het aantal werkende 50-plussers is weliswaar de afgelopen jaren gestegen, maar nog steeds blijft een aanzienlijk potentieel onbenut, zeggen arbeidsmarktdeskundigen, vakbonden en verschillende organisaties die zich voor werkzoekende 50-plussers inzetten tegen BNR.

Luister terug - AWVN: Geen hogere lonen, maar meer uren werken om personeelstekort op te lossen

Sturen op aannames

Volgens Floris Venneman, mede-oprichter van Bureauvijftig dat gespecialiseerd is in ouderen- en vijftigplusmarketing, zijn het vooral aannames die de arbeidsparticipatie van deze groep belemmert: 'We doen alsof de vijftigplusser een bijzondere diersoort is. Elke campagne wordt dat bevestigd, juist door de pogingen om die vooroordelen te ontkrachten: zie je wel, ze zijn wél digital savvy.'

Luister terug | Tekorten arbeidsmarkt niet met één maatregel opgelost

Waardevol

Venneman wijst erop dat 50-plussers waardevol zijn voor organisaties: ze bevinden juist in de fase van kennis overdragen in plaats van dat ze 'als haantjes' proberen carrière te maken. 'Ze adopteren innovatie alleen maar als dat belangrijk is voor hun werk, ze zijn niet, zoals veel millennials, de hele dag bezig met appjes.' Ook niet onbelangrijk omdat veel werkgevers denken dat 50-plussers te duur zijn: ze zijn bereid om voor minder loon te werken.

Luister terug - Onbenut arbeidspotentieel neemt af, maar onvoldoende

Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin waren er niet eerder zoveel boven de 45 jaar aan het werk, maar heeft dat ook te maken met het feit dat de pensioenleeftijd is opgeschoven. 'Die groep is veel groter geworden, maar ook veel mensen boven de 55 jaar die solliciteren komen moeilijk aan het werk, worden vaak niet uitgenodigd en als ze dan een baantje krijgen, is het in een flexconstructie of als uitzendkracht, maar geen vast dienstverband.'

Luister terug - Schoonmaakbedrijven kampen met grote personeelstekorten

Volgens hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen van de Tilburg University heeft de suboptimale arbeidsparticipatie niet alleen te maken met vooroordelen, maar ook met de Nederlandse arbeidsmarktregels: mensen die ziek worden krijgen twee jaar lang doorbetaald en dat maakt werkgevers huiverig. 'Als je als risicofactor wordt gezien omdat je tot kosten kunt leiden, en procedures, dan haken werkgevers eerder af.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen