Economie4 jan '22 14:03

ADP: gemiddeld tientje per maand extra voor werknemers dit jaar

Auteur: BNR Webredactie

Mensen die een modaal inkomen verdienen gaan er in 2022 tien euro per maand op vooruit. Dat blijkt uit onderzoek van salarisverwerker ADP. Mensen met het minimumloon gaan er nog meer op vooruit, terwijl parttimers juist netto minder verdienen.

(Markus Spiske / Unsplash)

Niet iedereen profiteert van de veranderde belastingtarieven per 1 januari. Zo gaat het nettoloon van sommige parttimers en jongeren onder de 21 juist iets omlaag. Dat komt doordat mensen die minder verdienen dan het fulltime minimumloon (1725 euro) minder arbeidskorting krijgen, een korting op de belasting die werkenden krijgen. 'Dat komt omdat ze een lagere arbeidskorting ontvangen,' vertelt Van Leeuwerden. 'Binnen de sectoren wordt dit meer gecompenseerd. De parttimers gaan er binnen een specifieke sector wel op vooruit.'

Twintig euro meer per maand

Mensen met een minimum inkomen gaan er juist op vooruit. 'Het wettelijk minimum loon is sinds 1 januari verhoogd met bruto 24 euro,' legt Dik van Leeuwerden van ADP uit. Netto komt dit uit op ongeveer twintig euro meer per maand.

Er zijn weinig verschillen tussen verschillende sectoren op het gebied van inkomen. 'De pensioenpremies stijgen bij de meeste sectoren. Werknemers bij de overheid gaan iets minder pensioenpremies betalen', zegt Van Leeuwerden.

Luister ook | Inflatieverhaal begint onprettig te worden

De nettolonen stijgen dus licht voor veel groepen, maar dat zal de stijgende kosten voor het levensonderhoud waarschijnlijk niet compenseren. De verwachting is dat de inflatie dit jaar veel hoger zal zijn dan de loonstijgingen van tussen de 0,36 en 1,19 procent.

Thuiswerkvergoeding

Volgens Van Leeuwerden is het nog maar de vraag of werkgevers de thuiswerkvergoeding gaan uitkeren. Deze vergoeding houdt in dat werkgevers onbelast twee euro per dag mogen uitkeren aan de werknemers voor het thuiswerken. 'Daar moeten we ons niet te blind op staren,' zegt van Leeuwerden.

Zelfs als je de thuiswerkvergoeding uitgekeerd krijgt, kan het toch zijn dat je er financieel op achteruit gaat. Tot en met december mochten werkgevers hun werknemers nog een vaste reiskostenvergoeding betalen, ook als die door corona grotendeels of helemaal waren gaan thuiswerken.

Maar vanaf januari wordt dat anders. Als mensen incidenteel een dag thuiswerken kunnen ze de vaste reiskostenvergoeding blijven krijgen. Maar als ze structureel een aantal dagen per week thuiswerken, mag dat niet meer. Volgens van Leeuwerden is dit nadelig voor mensen die flink moeten reizen. 'Het komt erop neer dat hoe verder je van je werk woont, hoe meer je erop achteruit gaat.'

Lees ook | Toch kleine veranderingen in belastingstelsel


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen