Economie29 jan '22 16:02

ECB: bankklimaattest leidt nog niet tot hogere kapitaaleisen

Auteurs: BNR Webredactie en ANP

De Europese Centrale Bank (ECB) is begonnen met een evaluatie om te bezien of en hoe goed banken bestand zijn tegen de impact van klimaatverandering. De Europese toezichthouder benadrukte daarbij dat de exercitie nu, die gezien moet worden als een test waarvoor banken niet kunnen slagen of zakken, niet direct zal leiden tot hogere kapitaalvereisten. De resultaten zullen in juli worden gepubliceerd.

Banken kunnen aan klimaatrisico's zijn blootgesteld als ze veel lenen aan sectoren die door klimaatveranderingen getroffen kunnen worden of juist sectoren die gaan verdwijnen. Zo zijn bedrijven in de olie- en gassector risicovol omdat die sector vermoedelijk op den duur verdwijnt. Daarnaast gaat het om de impact van fysieke klimaatrisico's die wordt beoordeeld, zoals hitte, droogtes en overstromingen. Ook korte- en langetermijnrisico's als gevolg van de overgang naar een groenere economie, zijn onderdeel van de test.

Klimaatrisico

Onder bankpresident Christine Lagarde heeft de ECB klimaat tot een van de speerpunten gemaakt. Zo wordt er momenteel beleid gemaakt hoe de centrale bank zijn monetaire middelen kan inzetten in de strijd tegen de klimaatverandering. Ook zal klimaatrisico worden meegenomen in de stresstest voor banken.

Lees ook | ECB: inflatieverwachting wellicht naar boven

De ECB heeft deze test omschreven als een leerexercitie om informatie te verzamelen. De test richt zich op specifieke vermogenscategorieën die blootstaan aan klimaatrisico's in plaats van op de totale balans van banken. Toch uitten banken hun bezorgdheid over het proces, omdat ze niet over de gegevens beschikken die nodig zijn om een betrouwbaar beeld te schetsen van de risico's waarmee ze te maken hebben.

Gerelateerde artikelen