Economie22 mrt '22 11:09

Toezichthouder: 'Gaswinning op Noordzee kan op korte termijn omhoog'

Auteur: BNR Webredactie

Het is vanuit het oogpunt van de veiligheid 'af te raden' om de gaswinning in Groningen te verhogen. Dat dit jaar hooguit een beperkte extra productie nodig is om tegenvallers op te vangen, is dan ook 'goed nieuws', stelt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een advies. De toezichthouder ziet wél wat in het opvoeren van de gaswinning op de Noordzee, zegt het bij BNR.

Nogepa, de branchevereniging van gas- en olieproducenten, denkt juist dat er in de Nederlandse gasvelden, onder andere in de Noordzee, nog genoeg gas te winnen valt. Door de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland moet Nederland namelijk haastig op zoek naar nieuwe bronnen voor energie, om zo onafhankelijk van Rusland te worden.

Volg het laatste nieuws over de oorlog in ons liveblog

'De veiligheid van de inwoners van Groningen is op dit moment onvoldoende geborgd', aldus de toezichthouder. Dat komt ook doordat de afgelopen jaren veel te weinig woningen zijn versterkt. Duizenden huizen lopen het risico in te storten bij een zware aardbeving, en de kans daarop neemt toe naarmate er meer gas wordt opgepompt.

Image
(ANP / Peter Hilz)

'Per direct extra gaswinning'

Toch benadrukt inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van Staatstoezicht op de Mijnen dat het advies alleen geldt voor de gaswinning in Groningen, en niet die in de Noordzee. 'Het is geen advies voor alle velden in Nederland. In Nederland zijn er ook veel kleine velden. Het is goed voorstelbaar dat daar, op een veilige manier, meer gas gewonnen kan worden', zegt Kockelkoren. 'In de huidige vergunningen kan dat per direct gebeuren, maar het is ook voorstelbaar dat operators aanvragen doen voor extra winning. Dat moet dan wel beoordeeld worden', licht de toezichthouder toe.

Toch verwacht Kockelkoren dat zulke aanvragen spoedig zullen verlopen. 'Dat gaat sneller dan voor de gaswinning op land. Dus op korte termijn kan de winning omhoog, dat is goed voorstelbaar.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen