Economie17 mei '22 09:44Aangepast op 17 mei '22 10:11

Export krimpt, Nederlandse economie groeit niet meer

Auteur: BNR Webredactie

De economische groei van Nederland is na drie maanden tot stilstand gekomen. Dat meldt het CBS. In de eerste drie maanden van het jaar was de Nederlandse economie even groot als in het laatste kwartaal van 2021. De vorig jaar ingezette groei zet dus niet door. De oorlog in Oekraïne, de sterk gestegen energieprijzen en de stijgende prijzen voor het levensonderhoud drukken de conjunctuur.

(Flickr / RNW.org)

De Nederlandse economie groeide de eerste drie maanden van dit jaar niet, terwijl in de voorgaande drie kwartalen nog wel sprake was van een duidelijke groei. Zo ging door het einde van de coronalockdown eind januari in het eerste kwartaal meer geld naar de horeca, de cultuur- en recreatiesector en sportscholen, maar tegelijk gaf de overheid veel minder uit dan aan het einde van 2021.

De overheid gaf 4 procent minder uit aan salarissen, goederen of diensten dan in het vierde kwartaal van 2021. Huishoudens hielden ook de hand op de knip. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020 besteedden huishoudens zelfs 0,1 procent minder. Daarnaast voerde Nederland minder in en uit, mogelijk een gevolg van de oorlog in het oosten. Zo kwamen er in de Europese Unie nieuwe exportverboden tegen Rusland als vergelding voor de inval in het buurland.

De export bleef wel groter dan de import. Dat positieve handelssaldo droeg bij aan de economie. Daarnaast investeerden bedrijven meer, wat gunstig uitpakte voor het bbp. Ook groeiden bouwbedrijven en zakelijke dienstverleners - waar bijvoorbeeld uitzendbureaus onder vallen - hard.

Volgens minister Micky Adriaansens van Economische Zaken is de afkoeling onder meer te wijten aan 'de hoge inflatie, economische onzekerheid en tekorten op de arbeidsmarkt en in de aanlevering van goederen en halffabricaten'. De hoge kosten en langere levertijden zijn vervelend voor bedrijven en huishoudens, aldus de bewindsvrouw. 'Met name voor de meest kwetsbaren wegen de stijgende kosten zwaar', zegt Adriaansens. Ze wijst op de maatregelen die het kabinet al heeft genomen om de pijn van het dure leven te verzachten

Exportkrimp

Nederland exporteerde in maart minder goederen dan in dezelfde maand een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) daalde de uitvoer op jaarbasis met bijna 2 procent, waar in de voorgaande maanden nog sprake was van groei. Een verklaring gaf het CBS niet, maar de krimp lijkt samen te hangen met de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen en tekorten aan grondstoffen. Verder meldt het statistiekbureau dat de exportomstandigheden nu minder goed zijn dan in maart.

Vooral aardolie- en landbouwproducten werden in maart minder uitgevoerd. Ook werden er minder schepen geëxporteerd. Machines, chemische producten en metaalproducten werden wel vaker uitgevoerd dan een jaar eerder.

Tegenover de lagere export stond ook een daling van de import. Zo werden er onder andere minder delfstoffen en vliegtuigen ingevoerd. De import van goederen viel in totaal met 2,2 procent terug.

Het CBS richt zich in de Exportradar, die de omstandigheden voor de Nederlandse export meet, vooral op de situatie op de belangrijke afzetmarkten van Nederland, zoals die van buurland Duitsland. Daar is sprake van een afnemend producentenvertrouwen, iets dat overigens voor de hele eurozone geldt. Verder krimpt de productie in Duitsland steeds verder. Omdat het land de belangrijkste handelspartner is van Nederland, raakt dat ook ons land.

De export van goederen is goed voor ongeveer driekwart van de totale uitvoer van Nederland. De rest bestaat uit grensoverschrijdend dienstenverkeer


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen