Economie2 jun '22 11:55

CBS: weinig bedrijven met langdurige probleemschuld

Auteur: BNR Webredactie

Het aantal bedrijven in Nederland met langdurige problematische schulden blijft klein, ondanks de coronalockdowns van de afgelopen jaren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat het om minder dan een procent van alle ondernemingen waar vijf of meer mensen werken.

(ANP / Hollandse Hoogte / Venema )

Het statistiekbureau baseert zich op een onderzoek dat in april is gehouden. Daarbij is gekeken naar bedrijven die een hogere schuldenlast hebben dan voor de coronacrisis, deze als problematisch beoordelen en bovendien verwachten meer dan vijf jaar nodig te hebben om de schuldenlast tot een gewenste omvang terug te brengen.

'Schulden vrijwel even draaglijk als voor de crisis'

‘Als je bekijkt hoe zwaar sommige sectoren het tijdens de coronacrisis hebben gehad, vind ik persoonlijk dat het nog wel meevalt. Er zijn wel verschillen tussen bedrijven, maar over het algemeen zijn de schulden vrijwel even draaglijk gebleven als voor de crisis’, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

Het merendeel van de bedrijven beoordeelt hun schuldenlast momenteel als lager of ongeveer even hoog vergeleken met voor de coronacrisis. Zij geven veelal aan dat de schulden van een gewenste omvang zijn. Slechts 15 procent van de bedrijven stelde niet te weten op welke termijn hun schuldenlast tot een houdbaar niveau kan worden verminderd.

Minder schulden voor bouw- en ICT-sector

Bedrijven waarvan de schuldenlast ten opzichte van een eerdere meting ongeveer driekwart jaar terug kleiner is geworden, zijn volgens het onderzoek het vaakst in de bouw te vinden. Ook in andere sectoren, zoals de ICT, was sprake van zo'n verbetering.

Volgens Van Mulligen hebben veel bedrijven profijt gehad van de coronasteunpakketten vanuit de overheid. ‘De NOW en ook de uitstel van het betalen van belasting hebben veel bedrijven gered. Uiteindelijk zal het moment een keer komen dat de fiscus een eindafrekening opmaakt. Dan zullen we het nogmaals goed moeten bekijken hoe de bedrijven ervoor staan, maar voor nu is er geen vuiltje aan de lucht.’

Binnen de horeca-, cultuur- en recreatiesector is een groot aantal bedrijven dat de schuldenlast zag stijgen, stelt Van Mulligen. ‘Maar ook daar zie je in vergelijking met een jaar geleden toch wel een duidelijke verbetering.’


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen