Economie7 jun '22 15:47

EU akkoord over 'fatsoensnorm' voor minimumloon

Auteurs: ANP en Joëlle Baelde

Er is een voorlopig akkoord voor een eerlijker minimumloon in de EU. Daarover hebben afgevaardigden van het Europees Parlement en de Europese Raad gisteren tot diep in de nacht onderhandeld. Als de nieuwe wet wordt aangenomen moet deze de werk- en leefomstandigheden van Europese werknemers verbeteren en ongelijkheid tegengaan.

De EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben afgesproken dat het minimumloon iedere twee jaar bij de tijd moet worden gebracht. De 'fatsoensnorm' waar hun principe-akkoord naar verwijst ligt een stuk hoger dan die in Nederland en veel andere landen.

Image
(Unsplash)

EU-landen gaan zelf over de hoogte van het minimumloon en dat loopt nogal uiteen. Nu de stookkosten stijgen en de boodschappen duurder worden hebben ook veel werkenden moeite om rond te komen. Onder andere Nederland heeft een verhoging aangekondigd en Duitsland deed dat onlangs al.

Maar uit het principe-akkoord dat onderhandelaars van het Europees Parlement en van de regeringen van de EU-landen hebben bereikt, vloeit voort dat het nog een stuk hoger moet, zegt Europarlementariër Agnes Jongerius. De PvdA'er vertegenwoordigde het parlement bij het overleg. Ze spreekt van ‘een duidelijk signaal dat we in Nederland moeten verhogen naar 14 euro’, omdat het minimumloon minstens de helft van het gemiddelde brutoloon en 60 procent van het mediaan brutoloon zou moeten bedragen. Lidstaten zouden in het vervolg ook de koopkracht moeten meewegen.

Koopkracht zal toenemen

Dat het minimumloon naar ongeveer 14 euro gaat, is volgens ABN Amro-econoom Piet Rietman niet alleen gunstig voor laagbetaalde werknemers. 'Ook de lonen van werknemers die nu 14 euro per uur verdienen, gaan omhoog naar 15 of 16 euro per uur. Het is dus gunstig voor grotere groepen werknemers. Maar ook voor de economie als geheel. Er zullen kapitaalkrachtige consumenten komen en de koopkracht neemt dan ook toe.’

Lees ook | Kabinet laat minimumloon eerder stijgen, AOW ook verhoogd

Maar werkgevers zijn minder tevreden over het voorlopige akkoord. 'Het kost meer geld. Maar het voordeel is dat consumenten, dus ook klanten van je bedrijf, voortaan kapitaalkrachtiger zijn', zegt Rietman.

Werkgelegenheidsverlies

Werkgevers zeggen ook dat het ten koste zal gaan van de werkgelegenheid. Maar onderzoek laat volgens de econoom zien dat dat niet klopt. 'De verhoging van het minimumloon in Canada en het Verenigd Koninkrijk, de invoering van het minimumloon in Duitsland en de verhoging van het minimumjeugdloon in Nederland hebben allemaal laten zien dat er geen werkgelegenheidsverlies is opgetreden.’

Het is volgens Rietman bovendien gunstig voor de personeelstekorten. 'Als je aan iemand vraagt, wat zou jouw aantrekken om te gaan werken? Dan zeggen mensen vaak, loon, maar ook secundaire voorwaarden en zingeving. Het is dus een heel pakket, maar loon speelt daar zeker een rol in', aldus Rietman.

Lees ook | Drie op tien mensen komen maandelijks geld tekort


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen