Economie22 jul '22 11:10

Rotterdamse haven floreert, mede dankzij doorvoer Russische olie

Auteur: Mark van Harreveld

Ondanks de Russische inval in Oekraïne heeft de Rotterdamse haven het eerste halfjaar een grotere overslag dan een jaar geleden. Dat maakte het Havenbedrijf bekend tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers. De totale goederenoverslag steeg met 0,8 procent op jaarbasis tot 233,5 miljoen ton.

(Havenbedrijf Rotterdam)

De stijging is echter kleiner dan die van vorig jaar, wat logisch is: toen herstelde de wereldhandel zich van de coronaklap. In 2021 nam het vervoer van goederen via de haven nog met meer dan 7 procent toe.

Doorvoer Russische olie

De toegenomen overslag komt vooral voor rekening van de export van Russische olie. Schepen vervoerden via Rotterdam 4,3 procent meer ruwe olie die door kleinere tankers uit Rusland naar de haven werd gebracht om daar in grotere bulk de weg naar Azië te vervolgen. Met name India is een grote afnemer van Russische olie. Deze olie valt nog niet onder de EU-sancties, pas later dit jaar wordt een EU-breed importverbod op Russische olie die over zee wordt aangevoerd van kracht.

Containers in de min

Ook gestegen is de import van vloeibaar aardgas (lng). Deze nam met bijna 50 procent toe. Ook steeg de overslag van steenkool nu meer Europese elektriciteitscentrales hierop overstappen bij wijze van alternatief voor duur aardgas. Het containervervoer is dan weer wel het slachtoffer van westerse export- en importverboden tegen Rusland. Het aantal containers daalde met 4,4 procent, in termen van tonnage lag het totaal 9 procent lager. Ook de hoeveelheid vervoerde ijzererts nam af omdat de metaalindustrie in Europa kampt met hoge energieprijzen.

Financieel ging het de Rotterdamse haven voor de wind. De omzet steeg met 24,6 miljoen euro tot 412,2 miljoen euro. Dit was onder meer dankzij de verhoging van de havengeldtarieven. Ook gaf het havenbedrijf minder vaak kortingen op die havengelden. De kosten daalden juist 2,4 procent tot 124,4 miljoen euro.

Het Havenbedrijf waagt zich niet aan voorspellingen voor de tweede jaarhelft. Daarvoor zijn er door de oorlog in Oekraïne te veel onzekerheden. Mocht een hevigere gascrisis voor een recessie zorgen, dan is dat ook slecht voor de wereldhandel en dus voor de Rotterdamse haven. Economen van ING voorspelden eerder deze maand dat de overslag van goederen later dit jaar zal dalen door de Russische inval.

Lees ook | Rotterdamse haven voelt sanctiepijn

Russische energie

Volgens CEO Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam leunt Europa 'zwaar op Russische energie. De huidige geopolitieke situatie maakt Europa erg kwetsbaar. Beschikbaarheid van energie en grondstoffen tegen redelijke prijzen is geen gegeven. Een positieve ontwikkeling is dat de afgelopen maanden concrete stappen zijn gezet op het gebied van het verduurzamen van onze energievoorziening én het vergroten van de energie-onafhankelijkheid, met name door investeringsbeslissingen voor de bouw van een grote bioraffinaderij en Europa’s grootste groene-waterstoffabriek. Het bedrijfsleven heeft zich het afgelopen halfjaar gecommitteerd aan 3 miljard euro aan investeringen in de energietransitie. Naast de kwetsbaarheid van het Europese energiesysteem blijft stikstof een groot knelpunt. Verschillende grote projecten, waaronder CO2-opvang en -opslagproject Porthos, vertragen of lopen het risico daarop door onzekerheid en gebrek aan stikstofruimte.'

Lees ook | Poetin mogelijk betrokken bij Rotterdamse waterstofterminal, Gunvor ontkent


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen