Economie19 aug '22 08:06Aangepast op 19 aug '22 09:44

Ongekend slechte cijfers van CPB over economie

Auteur: BNR Webredactie

De koopkracht gaat dit jaar met 6,8 procent hard achteruit en economische groei valt terug. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). De cijfers van het Planbureau zijn belangrijk voor de komende periode, als op Prinsjesdag de plannen voor 2023 worden bekendgemaakt.

Door de vele prijsstijgingen van de laatste tijd gaan Nederlanders er flink op achteruit in de portemonnee. Zo'n grote koopkrachtdaling is in Nederland in decennia niet voorgekomen. De verwachting is dat er meer mensen in de armoede belanden. 'Dit is een vallend mes, de overheid kan dit niet helemaal wegnemen', zegt Martine Wolzak, politiek verslaggever van het FD.

'Dit was redelijk te verwachten, de inflatie ligt erg hoog en de inkomensstijging blijft er ver vandaan', zegt econoom Han de Jong. 'Veel mensen hebben tijdens de lockdown een spaarpot aangelegd, maar dat kan deze tij niet keren'.

Mensen kunnen niet rondkomen

'Huishoudens merken de gevolgen van de hoge inflatie, en dat heeft zijn weerslag op de economie', zegt CPB-directeur Pieter Hasekamp. Volgens hem is er een groeiend aantal mensen dat nu al nauwelijks kan rondkomen en voor wie de energierekening onbetaalbaar dreigt te worden.

Volgens Wolzak zou het kabinet met een energiebelasting komen om de lasten te verlichten. 'Een voorstel dat al langer op tafel ligt is het aanpassen van de toeslagen, dat is een gerichte maar dure maatregel die alleen tot nu toe bleef haken achter technische problemen bij de Belastingdienst'.

Lees ook | Leven dreigt onbetaalbaar te worden, overheid kan tij niet keren

'Overheid, trekt portemonnee!'

Het Planbureau heeft ook voor het eerst gekeken naar de ontwikkeling van armoede in ons land. Volgend jaar stijgt het aantal mensen in armoede tot 7,6 procent, voor kinderen is dat zelfs 9,5 procent. Volgens econoom De Jong zien de overheidsfinanciën er te rooskleurig uit, en roept daarom de overheid op om 'de portemonnee te trekken en met gerichte maatregelen te komen.'

Groei voor 2022

Na een sterk herstel uit de coronacrisis valt de economische groei nu weer terug. Voor heel dit jaar rekent het CPB nog wel op een hoog groeicijfer van 4,6 procent. Dat komt vooral door de sterke groei in het tweede kwartaal. 'Maar onderliggend is het beeld aan het kantelen', waarschuwt het CPB. 'Dit soort koopkrachtcijfers heb ik niet eerder gezien', zegt directeur Pieter Hasekamp.

Specifieke maatregelen gericht op lage inkomens en de energierekening liggen wat betreft Hasekamp het meest voor de hand.

Lees ook | CPB komt met cruciale prognose economie

Als de energiecrisis die is ontstaan door de oorlog in Oekraïne niet verder escaleert, komt de inflatie volgens de ramingen dit jaar uit op 9,9 procent. Volgend jaar zou de inflatie dan weer terugzakken, maar met 4,3 procent wel op een relatief hoog niveau blijven hangen.

Lees ook | CPB: 'Rentestijging 4 procent is logisch'

Hierdoor hebben mensen steeds meer geld nodig om aan hun basisbehoeften te kunnen voldoen, terwijl de inkomens maar beperkt stijgen. Het CPB denkt dat volgend jaar 7,6 procent van de Nederlanders met armoede te maken krijgt. Voor kinderen is dat zelfs 9,5 procent.

Lees ook | Economie groeit met 2,6 procent en dat is harder dan verwacht

Naar deze augustusraming van het CPB werd sterk uitgekeken in politiek Den Haag. De coalitie en het kabinet staan onder grote druk om de pijn van de hoge prijzen te verzachten. De gegevens van het CPB zullen de basis vormen voor onderhandelingen over de manier waarop het kabinet de lasten voor huishoudens mogelijk kan verlichten.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen