Economie23 sep '22 14:27

Crypto, uitweg uit ons financiële stelsel?

Auteur: Mark van Harreveld

Dagelijks beïnvloeden financiële markten ons leven, ons financieel stelsel bepaalt onze gedragsalternatieven en daarmee onze geluksbeleving. Ondanks dat dit stelsel volgens veel economen disfunctioneel en failliet is en tot grote ongelijkheid en spanningen binnen de samenleving leidt. Hoe is dat zo gekomen? En wat kan er aan gedaan worden? Bieden cryptovaluta een oplossing? In het nieuwe seizoen van de podcastserie Het Nieuwe Geld zoekt podcastmaker Reinjan Prakke naar antwoorden.

(Pixabay)

Het Nieuwe Geld | Vreemd vermogen

Een twintiger in een hoodie die vanachter zijn laptop dollars vanuit de VS overmaakt naar Europa die daar vrijwel realtime in euro's aankomen. Is dit de toekomst van ons monetaire systeem? 'We are literally streaming money around the world, instantly and at no cost.'

Podcastmaker Prakke noemt het baanbrekend. Het kost hem echter moeite om bitcoin als een toekomstig financieel stelsel te zien, toen hij er nog in handelde zag hij het als vooral een monetair systeem. Het vergt enige training: het kijken naar bitcoin en cryptovaluta als een platform, een netwerk, een protocol zoals ook internet een protocol is waarop meerdere lagen kunnen worden gebouwd.

'We don't wanna change money, we wanna change the way we use money, that's what DeFi for bitcoin is: it changes finance and economics.'

DeFi

Is DeFi, de afkorting voor Decentralized Finance, misschien het medicijn tegen ons huidige financiële systeem dat ons feitelijk gijzelt en dat een doel op zich is geworden? 'Ons huidige financiële systeem bestaat uit lagen van centrale banken tot private banken, van online betalingsdiensten tot creditcardmaatschappijen, zo is ook bitcoin op te bouwen als een basislaag met oneindig veel programmeerbare lagen daarboven.'

Podcast Het Nieuwe Geld | S2 E1 - In de ban van de financiële markten

Prakke noemt Decentralized Finance een ecosysteem in wording die financiële dienstverlening aanbiedt zonder afhankelijk te zijn van tussenpersonen als banken, beurzen en makelaars. Een systeem dat daardoor niet een hele groot deel van het kapitaal zichzelf toeëigent door bemiddelingskosten en transactiefees, een systeem met een publieke en niet een private infrastructuur die toegankelijk is voor iedereen - ook voor de anderhalf miljard mensen die nu nog worden buitengesloten. DeFi is transparant waardoor eigendommen en transacties traceerbaar zijn en waarvan nog niemand weet of het daadwerkelijk gaat werken.

Maar, dat de wereld drastisch zal veranderen als het haar beloftes kan waarmaken, staat voor Prakke als een paal boven water. Een dergelijke democratisering van het stelsel, of liever gezegd, het mogelijke substituut van ons huidige stelsel heeft zijn keerzijden. Want is het ook niet mogelijk de motor van toekomstige belastingontwijking? Een manier voor welvarende individuen om geld onbelast rond te pompen?

In de podcastserie Het Nieuwe Geld legt podcastmaker Reinjan Prakke ons financiële stelsel onder het vergrootglas. Hoe werkt dit systeem? Wat doet het met ons en is het inderdaad failliet?

Podcast Het Nieuwe Geld | S2 E2 - Financiële sector & financialisering


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen