Esri Overzicht28 jan '15 10:21

Weinig Bulgaarse en Roemeense werknemers

Auteur: BNR Webredactie

Het aantal Bulgaren en Roemenen dat naar ons land komt om te werken, is relatief weinig toegenomen. Sinds vorig jaar zijn een paar duizend Bulgaarse en Roemeense werknemers meer naar ons land gekomen. Ten opzichte van de vele duizenden Polen die elk jaar naar Nederland trekken, is hun aantal gering. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Sinds 1 januari 2014 kunnen Bulgaren en Roemenen in Nederland zonder werkvergunning als werknemer aan de slag. Op 1 juli vorig jaar was het aantal Bulgaarse werknemers 3900. Eind 2013 waren dat er ongeveer 1600. Het aantal Roemeense werknemers verdubbelde in het eerste halfjaar van 2014 tot ruim 6000.

Velen kort in Nederland
De meeste nieuwe Bulgaarse en Roemeense werknemers schrijven zich niet in bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie. Zij blijven dus waarschijnlijk maar kort in Nederland. Van de Bulgaren is 44 procent werkzaam via uitzendbureaus, 11 procent werkt in de handel, 9 procent in de horeca en 8 procent in de landbouw. Er zijn ongeveer evenveel Bulgaarse mannen als vrouwen.

Ook de Roemenen werken veelal via een uitzendbureau (34 procent). Daarnaast werkt 13 procent in de industrie en 10 procent in de landbouw. Het aantal Roemeense mannen is iets groter dan het aantal vrouwen.

Meer Polen
Het aantal Poolse werknemers dat naar ons land komt, is veel groter. In het eerste halfjaar van 2014 nam hun aantal toe met ruim 20.000, tot 145.600. Zeventig procent werkt via een uitzendbureau,12 procent in de landbouw. Van de Polen is 58 procent man en 42 procent vrouw. Met een gemiddelde leeftijd van ruim 32 jaar zijn de Polen de jongste Oost-Europese werknemers.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen