Financieel12 dec '17 06:06Aangepast op 12 dec '17 07:35

Rijken gaan investeren in vluchtelingen

Auteur: Kay Rutten

Vermogende Nederlanders gaan in samenspraak met het kabinet Rutte-III honderden miljoenen investeren in de Nederlandse samenleving. Een groot deel van dat geld gaat gebruikt worden om de integratie van vluchtelingen te bevorderen.

(Foto: ANP)

Volgens het Financieele Dagblad gaat De Maatschappelijke Alliantie, een stichting die namens zo’n 250 bedrijfs- en familiefondsen opereert, met alle ministeries om tafel om concrete afspraken te maken om te beleggen in scholings-, integratie-, huisvestings- of werkgelegenheidsprogramma’s voor mensen met een migratieachtergrond. Het is voor het eerst dat fondsen en het kabinet op deze manier samen gaan werken.

Impact investeringen

Het gaat nadrukkelijk niet alleen om filantropie, maar vooral om impact investeringen. Dat is een vorm van beleggen waarbij rendement belangrijk is maar er tegelijkertijd bepaalde resultaten op het gebied van duurzaamheid of sociaal beleid gehaald dienen te worden. De financiering komt van de fondsen, de ministeries wordt gevraagd te bemiddelen of zo nodig regelgeving te versoepelen.

Wel rendabel blijven

Het is één van de eerste keren dat dit soort fondsen naar buiten treedt. De reden dat zij zich in deze gebieden mengen is omdat de overheid zich daar steeds verder uit terugtrekt, waardoor veel diensten en voorzieningen achterblijven. Een ander voorbeeld is het aantal zorgtaken dat van de landelijke overheid is overgeheveld naar de gemeenten. Het moet in de ogen van de fondsen mogelijk zijn het gat gedeeltelijk op te vullen met voorstellen die financieel haalbaar zijn, grote impact hebben en tegelijkertijd ook rendabel zijn.

De gesprekken met het kabinet worden door oud-premier Jan Peter Balkenende gedaan en voormalig staatssecretaris Steven van Eijck, die de Alliantie oprichtte.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen