Financieel3 apr '18 13:04Aangepast op 3 apr '18 16:13

Hoekstra bekijkt aanscherping beloningen

Auteur: BNR Webredactie

Het kabinet wil de beloningsregels aanscherpen en onderzoeken welke concrete maatregelen daarvoor nodig zijn. Minister Wopke Hoekstra van Financiën denkt daarbij aan een wettelijke verplichting om delen van de vaste beloning terug te vorderen (zogeheten 'clawback'), marktwaarde-afhankelijke aandelen enkele jaren aan te houden en het schetsen van de maatschappelijke context van bestuurders- en medewerkersbeloningen.

Hoekstra komt in een Kamerbrief terug op het ordedebat van 8 maart naar aanleiding van de die dag door de raad van commissarissen van ING voorgestelde verhoging van circa 50 procent van de vaste beloning van de bestuursvoorzitter Ralph Hamers. 'Uw Kamer heeft verzocht tevens in te gaan op het beloningsbeleid van andere financiële ondernemingen. Ik acht een zorgvuldige vormgeving van eventuele maatregelen van het grootste belang. Daarom zal ik de relevante stakeholders betrekken door middel van een brede maatschappelijke consultatie.'

Aandelenpakket

Uiteindelijk wil Hoekstra bij de Raad van State te rade gaan voor de precieze juridische vormgeving van verdere stappen. De verhoging van de beloning voor Hamers bestond onder meer uit een aandelenpakket dat ten minste vijf jaar aangehouden moest worden en leidde tot veel maatschappelijke verontwaardiging. De rvc van ING besloot het voorstel op 13 maart in te trekken. Hoekstra: 'Het voorstel was buitensporig en deed afbreuk aan het maatschappelijk draagvlak voor banken ineen tijd waarin juist vertrouwen moet worden herwonnen.'

Gerelateerde artikelen