Financieel10 mei '21 13:09

Corona versterkt omzetdaling deurwaarders

Auteur: BNR Webredactie

De Nederlandse deurwaarders hebben een zwaar jaar achter de rug. De omzet daalde met 11 procent van 318 naar 282 miljoen euro. Dat is een trend die al jaren gaande is, zegt voorzitter Michaël Brouwer van de Nederlandse Vereniging van Gerechtsdeurwaarders.

(Flickr)

Volgens Brouwer is de omzetdaling deels toe te schrijven aan de crisis, zeker door corona, maar hebben veel mensen, door de steunmaatregelen van de overheid in combinatie met veel lockdownmaatregelen, geen geld kunnen uitgeven. 'En dat hebben we teruggezien in de cijfers, bij ons werd uiteindelijk beter betaald en zijn er minder incasso-opdrachten verstrekt.'

'We zitten de laatste 5 jaar al in een dalende trend, binnen de gerechtsdeurwaardersbranche waarin zowel omzet als het aantal deurwaarders afneemt. Het is een langjarige trend die door corona net even wat sterker is geweest dan normaal.'

Luister terug | Michael Brouwer over uitgestelde coronaschulden

Brouwer ziet de deurwaarder als iemand met een maatschappelijk missie. 'Je staat voor een stuk rechtvaardigheid, binnen de Nederlandse maatschappij. Dat heeft ermee te maken dat rekeningen betaald moeten worden, elke rekening die openstaat moet uiteindelijk betaald worden. Tegelijkertijd zien we dat schulden een andere positie hebben gekregen. Mensen die in problematische schulden zitten horen we ook te helpen.'

Luister terug | Massale betalingsachterstanden zorgen voor incassogolf

Dat is volgens Brouwer de opdracht die deurwaarders hebben en waar hij een taak ziet. 'We doen dat al door op een maatschappelijke manier de vorderingen te innen, maar uiteindelijk zouden we een belangrijke rol kunnen vervullen in het terugdringen van die schuldenproblematiek. Wij zijn degenen die dagelijks contact hebben met de schuldenaren, wij kunnen kiezen: leggen we een beslag of zorgen we dat er een oplossing komt?'

Luister terug | Hausse aan schuldhulpverlening verwacht

'Ik word echter betaald om beslag te leggen, niet om een oplossing te realiseren. Daar zou verandering in moeten komen.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen