Financieel21 jul '21 17:57

Nibud-directeur: Hoogste tijd om de bestaanszekerheid te verhogen

Auteur: BNR Webredactie

De bestaanszekerheid moet in Nederland verhoogd worden. Daarvoor pleit Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud. 'Het systeem is te complex en we vragen teveel van mensen die al met een dunne portemonnee zitten.'

Er zijn een aantal thema's die Nibud onder de aandacht wil brengen bij de formerende partijen. Bijvoorbeeld de verhoogde bijstand en het minimum jeugdloon. Vliegenthart: 'Er is alle reden om in Nederland de bestaanszekerheid te verhogen. Je hoeft het woord kinderopvangtoeslag maar te noemen om iedereen te laten realiseren dat het huidige systeem van toeslagen waar mensen van rond moeten komen, bijzonder kwetsbaar is.'

Luister ook - 'EU komt met ambitieus klimaatplan'

Nibud onderzoekt al langere tijd of er groepen in onze samenleving zijn die structureel geld tekort komen, zelfs als ze de weg naar al die toeslagen weten. En die zijn er zeker, volgens Vliegenthart. 'Dat zijn mensen die werken tegen minimumloon met hoge zorgkosten, gezinnen in de bijstand met oudere kinderen of jongeren die tegen het minimum jeugdloon werken. Het systeem is te complex en we vragen teveel van mensen die al met een dunne portemonnee zitten.'

Verkiezingsprogramma's

Die boodschap lijkt aangekomen te zijn bij de formerende partijen, want de meeste partijen namen de punten op in hun verkiezingsprogramma. Of dat ook snel tot grote veranderingen zal leiden, valt volgens Vliegenthart nog te bezien. 'Het is heel lastig om zo'n stelsel in één keer te veranderen. De oplossingsrichting is niet bij elke partij hetzelfde, en zeker in de uitvoering komen nog een heleboel complexe vraagstukken die ervoor zorgen dat er voorlopig werk aan de winkel is. Een nieuw stelsel zal je pas over een paar jaar gaan zien, dat zal geleidelijk aan gebouwd moeten worden.'

Klimaat

Een ander punt dat Nibud graag wil aankaarten gaat over het klimaat. En dan vooral wie de rekening gaat betalen van de ambitieuze klimaatplannen die Europa vorige week presenteerde. 'Er is op dit moment nog teveel onduidelijkheid over wie wat gaat betalen. Er komt langzaam maar zeker scherpte in wat de doelstellingen moeten zijn. Maar hoe je dat beleid draagbaar en betaalbaar kunt laten zijn voor gewone huishoudens, daarover is veel meer discussie. En daar zitten onze zorgen.'

Luister ook - 'Halen klimaatdoelen 2030 wordt 'bloody hard''

Om die klimaatdoelen te halen, zullen mensen in alle lagen van de samenleving op den duur hun huis moeten verduurzamen. De Europese Commissie heeft een sociaal klimaatfonds opgericht om in die kosten tegemoet te komen, waar Nederland 800 miljoen euro uit krijgt. Dat klinkt als veel geld, maar als je kijkt naar de miljarden die nodig zijn aan investeringen, kan het zijn dat 800 miljoen niet genoeg is', zegt Vliegenthart. 'Je moet echt kijken naar wat mensen daadwerkelijk kunnen dragen. Men is het erover eens dat de klimaatcrisis niet in een schuldencrisis mag eindigen. Maar hoe we dat gaan doen, daar is nog veel onduidelijkheid over.'

Gerelateerde artikelen