Financieel7 dec '21 17:31

Nederlandse financials hebben te weinig oog voor duurzaamheidsrisico's.

Auteur: Remy Kock

Zowel aan de opbrengstenkant door beleggingen als aan de uitgavenkant door bijvoorbeeld claims, kan een gebeurtenis als een overstroming voor flink wat problemen zorgen bij verzekeraars. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) in een rapport.

Image
(ANP/Peter Hilz )

Volgens directeur Toezicht Else Bos van DNB hebben te veel instellingen geen zicht op dergelijke gevaren. 'We hebben een enquête gedaan onder 127 financiële instellingen, en we hebben aan ze gevraagd op welke manier ze met de risico's omgaan en hoe dat terugkomt in het risicoraamwerk', stelt Bos. 'De helft van de bevraagde instellingen meldt dat ze al gedeeltelijk of zelfs intensief met die risico's bezig zijn, maar dat betekent dus ook dat de andere helft er maar beperkt mee bezig is.'

Hoe dat precies komt, durft Bos niet met zekerheid te zeggen. 'We denken dat het niet zozeer ligt aan het bewustzijn of het belang van dit vraagstuk, daar zit een duidelijke verbetering in', aldus de directeur. 'Wat we wel van instellingen horen is dat ze het moeilijk vinden om dit soort risico's te meten en overzichtelijk te maken.'

Andere routes

Wel ziet Bos dat er verschillende manieren zijn waarop instellingen met eventuele risico's omgaan. 'Sommige instellingen kiezen ervoor om een bepaalde categorie ondernemingen uit te sluiten, terwijl andere ervoor kiezen om het gesprek aan te gaan', stelt ze. 'Ze zien dat ondernemingen ook daadwerkelijk een transitiepad ingaan, en uiteindelijk tot een lager risicoprofiel komen.' Volgens Bos zijn beide aanvliegroutes te combineren, maar hebben ze beide vooral als effect dat de risico's kleiner worden.

'Wat voor ons belangrijk is, is dat de instellingen inzicht hebben in welke risico's ze lopen, wat zij belangrijk vinden en hoe ze ermee omgaan', zegt Bos. 'Ook is het belangrijk om te weten hoe het risico gelimiteerd kan worden en hoe ze de effectiviteit van de beheersmaatregelen meten.'

'Aan de slag met wat er kan'

Voor De Nederlandsche Bank is het belangrijk dat de instanties niet afwachtend reageren, maar aan de slag gaan met wat er kan. 'De instanties moeten duidelijk zichtbaar maken welke informatie er ontbreekt zodat ze ook een stimulans krijgen om meer data te verzamelen en daar verder in te kunnen ontwikkelen.'

Over hoe het dossier er over vijf jaar bijligt, kan Bos nog niet zeggen, maar ze spreekt met voorzichtige hoop over een betere situatie. 'De meting die we nu hebben gedaan is een nulmeting, die gaan we herhalen en we gaan ervoor zorgen dat we een beter beeld krijgen. Ik ga er vanuit dat we over vijf jaar een stuk verder zijn dan vandaag.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen