Financieel23 jun '22 19:03

Pensionado's krijgen er 2,4 procent bij na opschroeving ABP

Auteur: Remy Kock

ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, verhoogt voor het eerst in jaren de pensioenen weer, sinds 2008 was dat niet meer gebeurd. Gepensioneerden krijgen er 2,39 procent bij en zien dit hogere pensioen vanaf juli op hun rekening staan. Ook ontvangen ze nog een nabetaling van 1,2 procent over de eerste zes maanden van dit jaar.

ABP-bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen is het niet meer dan logisch dat het pensioenfonds de pensioenen verhoogt. 'We hebben altijd gezegd dat als we pensioen kúnnen verhogen volgens de financiële regels die er zijn, we dat ook per direct doen. Die mogelijkheid is er nu gekomen door nieuwe wetgeving en dus hebben we vandaag het besluit genomen om het per direct - dus 1 juli - in te voeren. Voor álle deelnemers dus, mensen die pensioen nog opbouwen en mensen die het al krijgen.'

Van Wijnen doelt op de drempelverlaging in de sociale zekerheid die per 1 juli wordt ingevoerd. Voor het nieuwe indexatiebeleid heeft ABP gekeken naar de maanden tussen september 2020 en september 2021. 'De prijsindex in die periode was 2,39 procent, en we gaan dus alsnog een indexatieverhoging doorvoeren. Vanaf 1 januari had het al gekund, dus daarom wordt er nu gekeken van september tot september.

Alsnog

Het is een indexatieverhoging die 'alsnog gedaan wordt', zo is Van Wijnen stellig, waarbij hij direct de weg vrijmaakt voor mogelijk nóg een indexatie. 'We doen het nu, omdat we het eerder niet konden doen in verband met de grens die van 110 procent naar 105 procent gegaan is. Dit geldt dan alleen voor eerstgenoemde periode. In oktober van dit jaar kijken wat de mogelijkheden zijn vanaf januari volgend jaar. Dus dit is als het ware een tussenstap om alsnog iets te doen, wat we begin dit jaar niet konden.'

Hij vervolgt: 'Als we conform ons beleid kijken wat onze financiële positie en wat de indexcijfers zijn van de inflatie in de periode september 2021 tot september 2022, dan kijken we vervolgens naar wat we op een evenwichtige manier kunnen doen waarbij we alle groepen deelnemers ook recht doen. In oktober 2022 kijken we dan naar wat we kunnen doen vanaf januari 2023.'

Gelijkgetrokken

De pensioenstijging zal echter niet direct gelijk worden getrokken met het inflatiepercentage, dat momenteel zo'n acht procent bedraagt. 'Ons beleid is natuurlijk dat we kijken naar de indexatiecijfers, maar óók naar financiële positie op dat moment. De omgeving is erg onzeker, dus we kunnen nog niet zeggen hoe de situatie dan is, maar we kijken wel naar alle 'ingrediënten' die op tafel liggen om een evenwichtig beeld te schetsen van de mogelijkheden. En daar wordt ook de hoge inflatie bij in acht genomen.'

Gerelateerde artikelen