Financieel13 jul '22 13:20

Activist Lakeman naar rechter over jaarrekening pensioenfondsen

Auteur: ANP

Financieel activist Pieter Lakeman stapt naar de rechter om de jaarrekening van drie van de vijf grootste pensioenfondsen te laten vernietigen. Hij stelt namelijk dat vrijwel alle pensioenfondsen een te lage rekenrente hanteren, waardoor het resultaat en het eigen vermogen tientallen miljarden euro’s te laag uitvallen.

Lakeman, vooral bekend vanwege zijn rol bij de val van de DSB-bank in 2009, richt zich met zijn Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) in eerste instantie op metaalfonds PMT. Hij heeft bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam hierover een verzoekschrift ingediend. Volgende week volgen nog verzoekschriften om de jaarrekeningen van PME, het fonds voor de metalektro, en bpfBOUW te vernietigen.

Rekenrente

Over de rekenrente is al langer veel te doen. Pensioenfondsen hebben al jaren te maken met strenge regels over hoe ze hun financiële gezondheid moeten berekenen. Omdat de rentes op de financiële markten erg laag waren gingen ze jarenlang door een moeilijke periode. Pas recent gaat het weer wat beter met de fondsen. Dat komt omdat de rente inmiddels oploopt.

Lakeman is van mening dat de regels voor de rekenrente zoals die worden opgelegd door De Nederlandsche Bank (DNB) een onjuiste grondslag kennen en niet in lijn zijn met Europese richtlijnen. Hij hoopt de rechter ervan te overtuigen dat die de fondsen opdraagt om voortaan naar de richtlijn uit Brussel te luisteren. Dan zouden de jaarrekeningen van vorig jaar er opeens een stuk beter uitzien en komt er mogelijk extra geld vrij voor pensioenverhogingen.

Verhoging pensioenen

Of de fondsen, als Lakeman de zaak wint, daadwerkelijk meer pensioen gaan uitkeren is nog maar de vraag. Dat kunnen ze namelijk zelf beslissen. Door pensioenadviseurs is er recent op gewezen dat het ook verstandig kan zijn voor fondsen om wat extra geld achter de hand te houden met het oog op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarbij hebben de grote fondsen onlangs juist aangekondigd dat ze voor het eerst sinds jaren de pensioenen weer wat verhogen.

Voorzitter Pieter Lakeman, van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI)
Voorzitter Pieter Lakeman, van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) ( ANP BART MAAT )

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen