Financieel30 mei '23 19:34Aangepast op 30 mei '23 20:35

Export elektriciteit kost Nederland negen miljoen euro

Auteur: Myrthe Koopman

Nederland heeft de afgelopen drie dagen grote hoeveelheden elektriciteit geëxporteerd naar met name Duitsland. Volgens lector energietransitie Martien Visser van de Hanzehogeschool in Groningen heeft dat ons land zo'n negen miljoen euro gekost. 'Een deel van die rekening kan op den duur bij de burgers terechtkomen', vreest Visser.

Omdat Nederland de elektriciteit exporteerde naar buurlanden terwijl de prijzen sterk negatief waren, komen de kosten voor Nederland uit op zo'n negen miljoen euro, stelt Visser. Die rekening komt nu grotendeels op het bordje van de producenten die ervoor hebben gekozen om door te produceren. 'Ze hebben hun molens of zonnepanelen niet uitgezet en daardoor moeten ze de energie gaan leveren tegen een negatieve prijs', legt de lector Energietransitie uit.

Nederland heeft de afgelopen drie dagen grote hoeveelheden elektriciteit geëxporteerd naar met name Duitsland. Volgens lector Energietransitie Martien Visser van de Hanzehogeschool in Groningen heeft dat ons land zo'n negen miljoen euro gekost.
Nederland heeft de afgelopen drie dagen grote hoeveelheden elektriciteit geëxporteerd naar met name Duitsland. Volgens lector Energietransitie Martien Visser van de Hanzehogeschool in Groningen heeft dat ons land zo'n negen miljoen euro gekost. (ANP / Anita Pantus)

Prijskaartje

'De producenten zullen op de lange termijn bedenken dat ze moeite krijgen met leveren en daardoor vragen om meer subsidie om de windmolens of zonnepanelen te realiseren', aldus Visser. Dat betekent dat ook de burger straks voor een deel van de rekening zal opdraaien. De lector Energietransitie stelt dat het de bedoeling is dat de overgebleven energie juist ook wordt opgeslagen, 'want het waait niet altijd en ook de zon schijnt niet iedere dag'.

‘Je kan als producent de windmolens stilzetten of doorgaan en de energie exporteren ’
Martien Visser, lector energietransitie

Momenteel worden op die momenten gas-en kolencentrales ingezet, maar Visser zou graag zien dat Nederland op termijn waterstof om kan zetten in elektriciteit of meer batterijen heeft om energie op te slaan. 'Maar het is nog niet zover en het enige alternatieven zijn dan om de windmolens stil te zetten of door te gaan en de energie te exporteren.' Voor dat laatste heeft men nu gekozen, maar daar hangt dus een prijskaartje aan.

Koploper

Nederland is volgens Visser koploper in Europa op het gebied van energie. 'Maar er wordt blijkbaar niet goed genoeg in de gaten gehouden wat er gebeurt op de dagen dat er heel veel energie wordt geproduceerd', vervolgt Visser. 'Nu vormen dit soort situaties nog uitzonderingen, maar over een paar jaar zal dit veel vaker voorkomen.'

‘Hopelijk leert de markt hier van’
Martien Visser, lector energietransitie

De capaciteit en het vermogen om zon- en windenergie te produceren worden namelijk uitgebreid met vijfentwintig procent, stelt Visser. 'Maar de elektriciteitsvraag stijgt niet zo hard, en dus zal de rekening verder oplopen. Tenzij je stopt met produceren maar dat heeft men blijkbaar niet gedaan, dus hopelijk leert de markt hier ook weer van.'

Lees ook | 'Branche moet transparant zijn over milieu-impact van reizen'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen