Financieel2 jun '23 11:48

Luchthaven als duurzame investering? Aantal onterecht groene claims neemt toe

Auteur: Samuel Hanegreefs

Drie Europese toezichthouders stellen in een nieuw rapport dat het aantal potentiële gevallen van greenwashing bij banken en verzekeringsmaatschappijen is toegenomen. Volgens advocaat Frank 't Hart staan financiële instellingen onder grote druk om investeringen als duurzaam te bestempelen.

Financiële instellingen spiegelen hun bedrijfsvoering steeds vaker duurzamer af dan ze in werkelijkheid is. Dat is de voornaamste conclusie van de bankentoezichthouder EBA, de verzekeringstoezichthouder EIOPA en de effectentoezichthouder ESMA.

‘Er staat steeds meer druk op banken en verzekeringsmaatschappijen om aan duurzaamheid te doen’
Frank 't Hart, advocaat financieel recht

Volgens de krant Financial Times, die over het gezamenlijke rapport schreef, promoten Europese banken en verzekeringen in veel gevallen hun initiatieven voor schone energie, terwijl ze bewust zwijgen over andere projecten die verband houden met fossiele brandstoffen, ontbossing en mensenrechtenschendingen. In één geval presenteerde een bank een luchthaven als een 'duurzame investering'.

Druk om duurzaam te presteren is enorm

De resultaten verbazen Frank 't Hart, advocaat financieel recht, niet. 'Er staat steeds meer druk op banken en verzekeringsmaatschappijen om aan duurzaamheid te doen', zegt hij. 'Klanten vragen erom. De druk om iets als duurzaam te presenteren wordt steeds groter.'

Volgens de krant Financial Times communiceren financiële instellingen bewust niet over projecten die verband houden met fossiele brandstoffen, ontbossing en mensenrechtenschendingen.
Volgens de krant Financial Times communiceren financiële instellingen bewust niet over projecten die verband houden met fossiele brandstoffen, ontbossing en mensenrechtenschendingen. (ANP / Marten van Dijl)

Lees ook | Brussel wil strengere regels voor groene obligaties: 'Vertrouwen is goed, toezicht beter'

Wat het financiële instellingen moeilijk maakt, is volgens 't Hart het gebrek aan regelgeving. 'Het klimaatakkoord van Parijs dateert inmiddels van 2015, maar er is nog steeds veel onduidelijkheid over de precieze regels die het met zich meebrengt', zegt hij, 'Dat geldt voor de instellingen maar ook voor de toezichthouders. Dat staat een beetje verscholen in dat rapport.'

Regelgeving blijft achter

Die onduidelijkheid brengt risico's met zich mee, stelt de advocaat. Zoals reputatieschade na beschuldigingen van greenwashing. 'Dat kan het verdienmodel aantasten.' En ook de bereidheid van klanten en organisaties om naar de rechtbank te stappen om duurzame claims aan te vechten neemt toe. 'En vaak zijn die zaken succesvol.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen