Financieel10 jun '23 13:56Aangepast op 10 jun '23 17:37

Conservatrix, het zeldzame failliet van een verzekeraar

Auteur: Mark van Harreveld

Het faillissement van een verzekeraar is niet alleen een bijzondere gebeurtenis voor een curator, het is ook nog eens een atypisch faillissement. Dat zegt partner en curator Noor Zetteler van Wijn & Stael in de podcast Onder Curatoren. Zetteler kreeg in 2020 opdracht het faillissement van levensverzekeraar Conservatrix af te handelen.

Huize Canton in Baarn waar tot 2017 verzekeraar Conservatrix was gevestigd. De villa was ook de plaats delict van de Baarnse moordzaak waar de broers Henny in de jaren '60 bij betrokken waren.
Huize Canton in Baarn waar tot 2017 verzekeraar Conservatrix was gevestigd. De villa was ook de plaats delict van de Baarnse moordzaak waar de broers Henny in de jaren '60 bij betrokken waren. (ANP / Caspar Huurdeman Fotografie)

In 2020 wordt Zettelers medecurator Willem Jan van Andel op verzoek van De Nederlandsche Bank benoemd als stille bewindvoerder. Op dat moment telt Conservatrix 71.000 polishouders en een verplichting van zo'n 800 miljoen euro. Waaraan de verzekeraar dus niet kan voldoen.

Dat betekent volgens Zetteler niet dat het geld op is, zoals bij een regulier faillissement, maar dat de verzekeraar niet aan zijn verplichtingen ten aanzien van de polishouders kan voldoen. 'Voor de polishouders aan het eind van de rit is geen vermogen meer. Het faillissement wordt ingezet om de pijn aan het eind van de keten te verdelen onder alle polshouders op dit moment'.

Atypisch

En dat is al één reden waarom Zetteler spreekt van een atypisch faillissement. Er zijn er meer: bij een verzekeraar is de fiscus bijvoorbeeld niet in het spel omdat de lopende verplichtingen gewoon voldaan worden zoals het betalen van belasting, loonheffing, huur. Evenmin zat er geen grote financier achter de verzekeraar die activa wilde opeisen.

‘We doen dit voor de polishouders’
Noor Zetteler, curator

Het is dan ook niet de intentie van de curator om de activa van het bedrijf te liquideren (het liefst worden de verplichtingen aan een andere partij overgedragen), Zetteler benadrukt dat zij en haar mede-curator uitsluitend in het belang van de polishouder handelen. De stakeholders die gewoonlijk als eerste in de rangorde komen, zoals Belastingdienst of UWV, spelen een beduidend kleinere rol. 'De polishouders komen als eerste.'

Onstuimige geschiedenis

Conservatrix was een verzekeraar met een onstuimige historie. Tot 2017 is het in handen van de gebroeders Ewout en Boudewijn Henny. Beide broers kregen in 1960 landelijke bekendheid in wat bekend staat als de Baarnse moordzaak waarin de toen 15 en 17 jaar oude broers een andere puber vermoordden. Nadat ze hun straf hebben uitgezeten en hun studies hebben voltooid, gaan de broers bij Conservatrix werken, het in 1869 opgerichte verzekeringsbedrijf van hun vader. In de jaren '80 nemen ze de leiding van het bedrijf over.

In het begin van de jaren '10 van deze eeuw ontstaat er in toenemende mate discussie tussen de toezichthouder DNB en Conservatrix over de solvabiliteit van de verzekeraar. De toezichthouder acht die te gering.

Lees ook | DNB had eerder en krachtiger moeten ingrijpen bij verzekeraar Conservatrix

Als gevolg daarvan sluit Conservatrix vanaf 2015 al geen polissen meer af met nieuwe klanten, twee jaar later besluit DNB de verzekeraar te onteigenen omdat er sprake is van 'gevaarlijke ontwikkeling van de solvabiliteit'. Met goedkeuring van de rechter en van de minister van Financiën koopt het bedrijf Trier Holding (eigendom van Eli Global) Conservatrix voor één euro.

Omkoping

Trier belooft de kapitaalbuffers van Conservatrix op te krikken met 88 miljoen euro, doet een bescheiden kapitaalinjectie en sluit een herverzekering af voor een deel van Conservatrix' portefeuille. Begin 2019 wordt de Amerikaanse eigenaar van Eli Global, Greg Lindberg, veroordeeld voor pogingen om de verzekeringstoezichthouder in North Carolina om te kopen. De Amerikaanse toezichthouder zet het bedrijf waar Trier Conservatrix herverzekerd heeft onder curatele, in september 2019 wordt Conservatrix zelf in de etalage gezet. Omdat de financiële buffers meteen moeten worden aangezuiverd, is de animo onder kopers gering. Eind 2020 valt dan het doek.

Oorzaak

Het precieze waarom van het faillissement wordt nog onderzocht door de curatoren. 'We zijn dat nog aan het doen. Toen wij binnenkwamen, hadden wij een portefeuille die voor een groot deel bestond uit uitvaartpolissen, pensioenen, lijfrentes en ook een garantieplan waar vrij hoge rendementen waren toegezegd. Met een dalende rente op dat moment en wel vaste rendementen, dan loopt een en ander uit elkaar.'

‘Er zitten ongeveer 70.000 polishouders in grote onzekerheid over hun pensioenverzekering of levensverzekering’
Noor Zetteler, curator

Mede-curator Willem Jan van Andel wordt in november 2020 benoemd als stille bewindvoerder, Zetteler legt uit hoe belangrijk dat in stilte werken is. 'Er zitten ongeveer 70.000 polishouders in grote onzekerheid over hun pensioenverzekering of levensverzekering en wat je dan niet wil, is dat daar bovenop ook nog een situatie komt dat je eigenlijk niks kan zeggen omdat je het nog niet weet.'

Communicatielijnen

Wat volgt is volgens Zetteler een gedegen aanpak met verschillende communicatielijnen. Zo krijgen de polishouders op maat gemaakte brieven omdat niet iedereen een zelfde polis heeft en dus op een andere manier het schip in gaat. 'Conservatrix had een hele complexe portefeuille uitvaartverzekeringen, direct ingaande lijfrentes, pensioenen van eigen personeel, de NGP-polissen, dus je kan niet iedereen dezelfde brief sturen.'

Tegelijkertijd zetten Zetteler en Van Andel een Q&A-sectie op de website van Conservatrix om de polishouders te informeren: Wat betekent het faillissement? Wie zijn de curatoren? Wat gebeurt er met mijn situatie als ik te maken heb met een overlijden? Wat gebeurt er als ik de pensioengerechtigde leeftijd bereik? Ook geven de curatoren een interview in een landelijk dagblad 'zodat de polishouders er ook een gezicht bij zien'. Ten slotte wordt ook een call center ingericht.

Doordraaien

Wat de afwikkeling verder bemoeilijkt is dat de lopende zaken gewoon afgehandeld moeten worden. 'Ondertussen draait die verzekeraar eigenlijk gewoon door. Waar bij andere faillissementen alles ontmanteld wordt, hebben we eigenlijk gewoon een bedrijf draaiende gehouden.'

De inzet van de curatoren is uiteindelijk het overdragen van de portefeuille aan een andere verzekeraar waarbij de polishouder zo min mogelijk tekort wordt gedaan. In het geval van Conservatrix is de korting voor de polishouder uiteindelijk op 10 procent terechtgekomen.

Beluister hier het hele gesprek in de podcast Onder Curatoren


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen