Nieuws • Gezondheid

17 jun 08:10Gezondheid

Oplopende coronabesmettingen: moeten we ons zorgen maken?

Het aantal coronabesmettingen stijgt weer: een corona-zomergolf lijkt zich te ontwikkelen. Deze week meldde het RIVM in heel Nederland 64 procent meer besmettingen dan een week eerder en ook in het rioolwater worden steeds meer virusdeeltjes aangetroffen. 'Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen alert blijft en zich bewust is van wat een corona-infectie kan betekenen voor zichzelf of voor zijn omgeving. Het is belangrijk om te realiseren dat - ook al heb je corona gehad en ben je gevaccineerd - je het virus kan krijgen', waarschuwt arts-microbioloog en viroloog Annemiek van der Eijk.

Oplopende coronabesmettingen: moeten we ons zorgen maken?
14 jun 16:56Gezondheid

Verdubbeling aantal coronagevallen, Nederland aan vooravond nieuwe coronagolf

De stijging van het aantal positieve coronatests is waarschijnlijk het begin van een nieuwe coronagolf. Dat verwacht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het instituut weet alleen niet hoever het aantal besmettingen kan oplopen en wanneer de piek wordt bereikt. 'We weten ook niet wat het betekent voor de ziekenhuisopnames, dat is heel onzeker. Maar als het aantal besmettingen verder stijgt, zal ook het aantal opnames stijgen', zegt een woordvoerder.

Verdubbeling aantal coronagevallen, Nederland aan vooravond nieuwe coronagolf
3 jun 15:13Gezondheid

Ministerraad akkoord met oprichting landelijke crisisorganisatie pandemiebestrijding

De ministerraad heeft het voorstel goedgekeurd van minister Kuipers van Volksgezondheid om een landelijke crisisorganisatie op te richten die de landelijke regie van infectieziektebestrijding tijdens een pandemie komt versterken. Het is de bedoeling dat de Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI) samen met GGD'en en andere zorginstanties Nederland beter voorbereidt op een toekomstige pandemie.

Ministerraad akkoord met oprichting landelijke crisisorganisatie pandemiebestrijding
26 mei 13:00Gezondheid

Inspectie: Philips schiet tekort bij terugroepactie apneu-machine

Philips schiet substantieel en structureel tekort in het afhandelen van een terugroepactie van apneu-apparaten, zo bevestigt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) donderdag na berichtgeving van Nieuwsuur. Patiënten, die het risico lopen stukjes schuimrubber in te ademen of in te slikken door de apparaten, moeten volgens de inspectie veel beter worden geïnformeerd over het vervangings- en reparatieplan.

Inspectie: Philips schiet tekort bij terugroepactie apneu-machine
23 mei 15:05Gezondheid

Zorginstituut Nederland: keuzes maken moet

De Nederlandse zorg loopt tegen financiële en vooral ook personele grenzen aan. Daarom vindt Zorginstituut Nederland dat er ingrijpende maatschappelijke keuzes gemaakt moeten worden, maar een debat daarover is er volgens het adviesorgaan van de minister van Volksgezondheid nog nauwelijks. 'We moeten een afweging maken tussen toegankelijkheid, betaalbaarheid en personele inzet', zegt voorzitter Sjaak Wijma van Zorginstituut Nederland.

Zorginstituut Nederland: keuzes maken moet