Gezondheid19 feb '18 10:28Aangepast op 19 feb '18 12:33

Taskforce tegen vervuilend ontgassen

Auteur: Wesley Schouwenaars

Acht provincies slaan samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, brancheorganisaties en bedrijven als Shell de handen ineen om alternatieven te bedenken voor het varend ontgassen. Binnen twee jaar moet het alternatief er zijn.

Na het afleveren van een scheepslading gas of olie ontgassen binnenvaartschepen op het water. Daarbij worden een hoop gevaarlijke gassen uitgestoten. Acht provincies slaan daarom samen met het ministerie, brancheorganisaties en bedrijven als Shell in een taskforce de handen ineen om alternatieven te bedenken voor het varend ontgassen. Straks mogen binnenvaartschepen namelijk niet meer hun ruimen schoonmaken terwijl ze aan het varen zijn.

Het is de bedoeling dat de Taskforce in april van start gaat. Adnan Tekin, voorzitter van de taskforce en milieu-gedeputeerde in de provincie Noord-Holland, meent dat het varend ontgassen zeer gevaarlijk voor de gezondheid is. 'Het zijn benzeenhoudende stoffen die vrijkomen en daar wil je niet in de buurt komen.' De ontgassende schepen varen vaak ook door bewoonde gebieden. Daarom heeft de provincie Noord-Holland het varend ontgassen eerder al verboden.

Gezondheidsschade

In hoeverre het varend ontgassen tot in de afgelopen jaren heeft gezorgd voor gezondheidsschade kan Tekin niet zeggen. 'Daar zou ik niets over durven te zeggen. Daar is volgens mij geen onderzoek naar gedaan. Als het wel is gebeurd, dan ken ik het niet. Ik weet wel dat het zeer schadelijk is.'

Tekin zegt dat niet alle schepen varend ontgassen. 'Die indruk wil ik niet wekken, maar er zijn er die het doen. In Europees verband is gezegd dat het niet meer mag. Als land heb je twee jaar de tijd om de wetgeving op orde te krijgen. Dat is de reden dat wij de taskforce zijn gestart.'

Ontgassingsinstallaties

Binnenvaartschepen die moeten ontgassen kunnen dat ook doen via een ontgassingsinstallatie aan de kade. 'In Rotterdam staat al een dergelijke installatie en ook in Amsterdam wordt zo'n installatie gebouwd.' En als het aan Tekin ligt moeten ook de branche en de industrie daaraan bijdragen. Afhankelijk van de provincie kan daar subsidie voor beschikbaar zijn. In Noord-Holland is dat zo. 'Dat is per provincie verschillend', zegt Tekin.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen