Gezondheid3 jan '19 11:03

Zorgsector groeit harder dan economie

Auteur: BNR Webredactie

De uitgaven in de zorg groeien dit jaar voor het eerst in zes jaar weer sneller dan de economie. De zorgsector neemt met 3 procent toe, terwijl de economie op 2 procent blijft steken, blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau. 'De overheid schroeft de uitgaven voor de ouderenzorg op,' zegt sectoreconoom Edse Dantuma van ING Economisch Bureau.

Volgens Dantuma komt er in 2019 1 miljard extra bij, en over de gehele kabinetsperiode 3 miljard: 'Dat stuwt de groei van de sector als geheel.' Maar onderliggend is er natuurlijk een toenemende zorgvraag die nauw samenhangt met vergrijzing en ontgroening. Extra investeringen hebben dan ook vooral betrekking op ouderenzorg, de geneeskundige zorg - en dat met name de ziekenhuizen - zitten aan hun plafond als gevolg van afspraken met de overheid.

XTRA
XTRA ( ANP)

Gerelateerde artikelen