Gezondheid28 feb '19 10:09

'Rode Kruisposten evenementen zijn niet professioneel genoeg'

Auteur: BNR Webredactie

De door vrijwilligers bemande Rode Kruisposten voor Eerste Hulp zijn niet tegen hun taak opgewassen. Dat blijkt uit de uitzending van Zembla vanavond. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) betwijfelt of deze posten wel ingezet kunnen worden als first responder bij evenementen. Ook hoogleraar Zorg en Veiligheid Jan Klein is kritisch. 'Vrijwilligershulp moet altijd complementair zijn aan hulp door verpleegsters en artsen,' zegt hij.

Zembla zoomt met name in op het verschijnsel hitteshock, een dodelijke aandoening die volgens Klein door artsen al moeilijk te diagnosticeren is, laat staan door vrijwilligers die niet over de juiste instrumentarium beschikken zoals geschikte thermometers. De casus waar Zembla aan refereert is de Dam-tot-Damloop waar in 2016 een hardloopster overleed aan hitteshock. In een reactie op de uitzending van BNR zegt de IGJ dat het Rode Kruis een verbeterplan heeft opgesteld naar aanleiding van dit dossier. Ook zegt de inspectie uit te kijken naar de komst van de veldnormevenementenzorg die de inspectie in de toekomst handvatten biedt om toezicht te houden op deze groeiende sector.

LUISTER OOK: Is hardlopen wel zo gezond

Gerelateerde artikelen