Gezondheid20 jun '19 07:30Aangepast op 20 jun '19 08:19

Asbestbranche: 'TNO erkent fouten, maar rectificeert niet'

Auteur: BNR Webredactie

De asbestbranche eist dat TNO zijn asbestrapport rectificeert. De onderzoekers zouden de gevaren van asbest bagatelliseren en zich baseren op aannames in plaats van feiten. Het gevolg is dat opdrachtgevers saneringen uitstellen of zelfs helemaal schrappen.

LUISTER OOK: Asbest, da's niet best

LEES OOK: Zorgen om asbest zwaar overdreven

Volgens het rapport worden de gevaren van asbest overschat en is bescherming in sommige gevallen niet nodig. Volgens brancheverenigingen Veras en VVTB is deze conclusie veel te voorbarig, ze stellen dat het rapport ‘niet van wetenschappelijke kwaliteit’ is. De onderzoekers zouden namelijk onvoldoende meetgegevens gebruiken om deze vergaande conclusies te kunnen trekken. ‘Als je dit soort uitspraken doet, doe dit dan op basis van feiten in plaats van aannames’, zegt Veras-bestuurslid Teun Stam. Verder noemt hij het rapport ‘tendentieus’. Ook geeft het rapport volgens hem een 'te simpel beeld van de werkelijkheid’.

Stam vindt de houding van TNO stuitend: ’TNO geeft zijn fouten toe maar weigert om te rectificeren.’ Uit briefwisselingen die BNR heeft ingezien, blijkt inderdaad dat TNO de branchepartijen op een aantal punten in hun gelijk stelt. Zo geeft het onderzoeksinstituut toe dat het explicieter had moeten vermelden dat een deel van de conclusie is gebaseerd op een beperkte dataset. Ook schrijft TNO: ‘Niet op alle plekken hebben we voldoende benadrukt dat het hier gaat om een vergelijkende methodiek met als doel te laten zien dat het doen van grote investeringen niet proportioneel zijn in situaties met een zeer laag risico. Het was beter geweest als we het denkraam hadden benadrukt in plaats van concrete voorbeelden te noemen.’ Tot slot erkent TNO dat het er niet alles aan heeft gedaan om misinterpretatie te voorkomen. Toch vindt TNO dat het uitgevoerde onderzoek ‘de wetenschappelijke toets der kritiek’ kan doorstaan.

TNO wil niet ingaan op vragen van BNR. Wel laat TNO in een schriftelijke reactie weten dat het rapport ‘op geen enkele wijze mag worden gezien als aanleiding om de vereiste beschermingsmaatregelen achterwege te laten’. Volgens mede-onderzoeker Ira Helsloot van de Radboud Universiteit wordt het rapport uit zijn verband gerukt. Hij vindt dat de asbestbranche ten onrechte angst zaait. ‘Niemand ontkent dat asbest gevaarlijk is, maar de kans dat je van één asbestvezel kanker krijgt, is verwaarloosbaar klein.’ Hij erkent dat in sommige gevallen gebruik is gemaakt van een klein aantal metingen. ‘Dat heeft de asbestbranche aan zichzelf te danken. Die saneringsbedrijven doen elke dag metingen, maar weigeren deze met wetenschappers te delen.’

( ANP MEDIATV )

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen