Gezondheid19 nov '19 17:31Aangepast op 13 jan '20 18:20

Zorgstaking: 'De jas is te krap geworden'

Auteur: BNR Webredactie

Verpleegkundigen zijn boos over de hoge werkdruk en lage salarissen en willen geld zien van ziekenhuizen. Maar ook werkgevers staat het water aan de lippen.

Dat de actiebereidheid bij de verpleegkundigen groot is, begrijpt Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, heel goed. Vooral de werkdruk is in alle ziekenhuizen het thema. 'Personeelsverloop en ziekteverzuim lopen op en er moeten steeds meer zzp'ers worden ingezet. Dat zijn allemaal hele reële punten waar zorgen over bestaan. Maar die zorgen bestaan niet alleen bij de werknemers, die bestaan ook bij de werkgevers. Dat is de inzet van morgen. Dat duidelijk is dat die uitlaatklep nodig is', zegt de voorzitter.

Verzekeraars

Als het 'hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022' nog eens voorgelegd zou worden, zou Melkert nog eens goed nadenken voor hij het opnieuw zou tekenen. Vooral zouden ze meer met de verzekeraars in gesprek moeten gaan. Het gaat niet alleen om de overheid, maar ook om de verzekeraars waar ziekenhuizen mee onderhandelen. Melkert vindt het vreemd dat verzekeraars enerzijds hun premies verlagen, terwijl ze er anderzijds ook baat bij hebben dat ziekenhuizen goed draaien.

Lees ook | Ab Klink: geen doorgeschoten marktwerking in de zorg

Stelen

In de onderhandelingen de afgelopen jaren is het gevolg van de ruimte die door de overheid is gegeven voor de arbeidsvoorwaarden, het volgen van de gemiddelde loonontwikkeling van de markt, dat de verzekeraars daar altijd een stukje afhalen, in hun jargon een productiviteitsafslag. 'Verzekeraars stelen van de arbeidsvoorwaarden die verplegers verdienen. Daar moet een einde aan gemaakt worden', zegt Melkert.

Marktwerking

Het systeem als geheel vindt Melkert niet slecht. Wat we nu zien volgens de voorzitter is dat we van een concurrentiemarkt naar een samenwerkingsmarkt gaan. Dat betekent dat er regionaal meer afspraken worden gemaakt waar uiteindelijk ook werknemers bij betrokken moeten zijn. Tussen ziekenhuizen, huisartsen, ouderenvoorzieningen worden afspraken gemaakt om beter te plannen, sturen en inspelen op wat in een bepaalde regio aan populatiekenmerken bestaat. 'Daar moet veel beter op worden ingespeeld en in de marktwerking vormt dat vaak een probleem.'

Vergrijzing

De komende jaren is het alle hens aan dek. De vergrijzing betekent dat er veel meer mensen, veel ouder zullen worden. Dat betekent dat er meer zorg nodig is en ook andere zorg nodig is. 'Er zijn sommige ziekten die chronisch worden, dat veel mensen met meerdere chronische ziekten zitten', zegt Melkert. Dat moet volgens de voorzitter allemaal bij elkaar komen en op een andere manier georganiseerd worden. Daarvoor is technologie en betere samenwerking nodig tussen de verschillende instellingen.

Luister ook | Zorgstaking: de jas is te krap geworden

Er is een enorme hervorming nodig en een gevoel van urgentie om dit mogelijk te maken. En dat moet allemaal gebeuren door mensen die heel zwaar, heel verantwoordelijk werk moeten doen en daar ook goed beloond voor moeten werken. Dus het is een illusie om te denken dat je in de toekomst met minder middelen toe zou kunnen. 'We zijn daar eigenlijk nooit klaar voor, want we hebben dit nog nooit meegemaakt.'

Regie

Er is een sterkere regierol nodig van de kant van het de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Melkert ziet daar dat de minister daar al zaken oppakt zoals de zaak rond de dure medicijnen. 'Er is een bijna monopoliesituatie van de aanbieders die dus ook torenhoge prijzen vragen voor de systemen, waar we afhankelijk van zijn om de hele zorg te regelen.'

Het Calamiteitenhospitaal van UMC Utrecht.
Het Calamiteitenhospitaal van UMC Utrecht. (ANP / Lex van Lieshout )

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen