Gezondheid12 dec '19 09:33

Twintigers kennen weg naar Slachtofferhulp steeds beter

Auteur: BNR Webredactie

Vooral mensen tussen de 20 en 30 jaar weten Slachtofferhulp Nederland steeds beter te vinden nadat ze een traumatische ervaring hebben gehad. Één op de vijf cliënten van Slachtofferhulp valt in deze leeftijdscategorie, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Deze leeftijdscategorie is ook relatief ruim vertegenwoordigd onder de slachtoffers van zedenzaken en geweldsmisdrijven, zegt Rosa Jansen is van Slachtofferhulp Nederland. Maar onmiskenbaar hebben ook investeringen van Slachtofferhulp in social media en chatmogelijkheden bijgedragen aan het bereiken van jongeren. 'Bij zedenzaken is het bijvoorbeeld vaak makkelijker om eerst anoniem een aantal vragen te beantwoorden, om je pas daarna bekend te hoeven maken.'

Luister ook | Veel seksuele intimidatie in de sport

Cybercrime

Slachtofferhulp wil blijven investeren in drempelverlagende maatregelen. Want met het oprukken van online diensten neemt juist onder ouderen de cybercrime toe. 'Dan moet je denken aan identiteitsfraude, Tikkie-fraude en misbruik van bankrekeningnummers. Wij proberen onze dienstverlening zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen. Het aantal cliënten dat ons weet te vinden, neemt enorm toe.'

Luister ook | Hoe kun je online aso's aanpakken?

Gerelateerde artikelen