Gezondheid20 jan '20 18:06

'Regulering van drugs is niet dé oplossing'

Auteur: BNR Webredactie

De drugsmarkt reguleren, in plaats van verbieden. Dat staat in een manifest, dat D66, verslavingszorginstelling Jellinek en onderzoeker Ton Nabben vandaag naar buiten hebben gebracht. Maar het Trimbos-instituut voor mentale gezondheid besloot het manifest niet te ondertekenen en uit kritiek.

Niet ondertekend

Het Trimbos instituut heeft het manifest niet ondertekend. 'We denken dat er hele goede punten in dat manifest staan. Maar er staan ook dingen in waar we ons niet in kunnen vinden', zegt Margriet van Laar van het Trimbos-instituut .

Aandacht voor kwetsbare jongeren, verbetering van kwaliteit van de voorlichting, toegankelijkheid van de hulpverlening zijn volgens Van Laar allemaal belangrijk en ook aanwezig in het huidige beleid.

Regulering

Maar in het manifest wordt ook gepleit voor een 'realistisch drugsbeleid'. En regulering komt daarin naar voren als beste stap om de doelen te bereiken. 'Wij denken daar toch genuanceerder over', zegt Van Laar. Want de vraag is wat zou regulering oplossen? Niet alleen om mensen met drugsproblemen te helpen, maar ook om de criminele drugsmarkt een slag toe te dienen. 'De vraag is of het wel realistisch is dat regulering de georganiseerde criminaliteit zou terugdringen', zegt Van Laar. Volgens Van Laar kan regulering een optie zijn, maar is het niet dé oplossing voor het probleem.

Gerelateerde artikelen