Gezondheid28 sep '20 19:26Aangepast op 28 sep '20 20:25

Reeks strengere maatregelen morgen van kracht

Auteur: BNR Webredactie

Zojuist zijn op de speciale persconferentie door premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge nieuwe landelijke maatregelen bekend gemaakt. Volgens Rutte is de situatie in de drie grote steden 'ernstig'. Minister De Jonge waarschuwt voor volgende week voor 5.000 besmettingen per dag. Het doel van de maatregelen is om het reproductiegetal van 1,3 weer onder de 1 te brengen. Er wordt fors ingezet om de komende 3 weken de sociale contacten drastisch te beperken.

'We doen ons best, maar het virus doet het beter'

Volgens De Jonge hebben we 'het in eigen hand', en moeten we 'gezond verstand' gebruiken. Het is echter dweilen met de kraan open. 'Vandaag telt Nederland ruim honderdduizend besmettingen.' De aangekondigde maatregelen vandaag gelden voor 3 weken. Dan wordt per regio gekeken of er weer genormaliseerd kan worden of dat er een intelligente lock-down nodig is.

Dit zijn de volgende landelijke maatregelen:

De basisregels zoals afstand houden en handen wassen blijven allemaal van kracht. Landelijk wordt thuiswerken de norm: werk thuis tenzij het echt niet anders kan. Werkgevers dienen dit strikt te handhaven. Zij worden aangesproken op overtredingen. Sluiting tot 14 dagen van een locatie kan een gevolg zijn van een overtreding.

Voor gezelschappen wordt de landelijke norm maximaal 4 personen van 13 jaar en ouder (behalve als het een gezin betreft), per ruimte binnen een maximum van 30 personen (dus met maximaal 4 mensen naar een restaurant, waar maximaal 30 personen zitten) en buiten een maximum van 40 personen.

Er moet zo min mogelijk gereisd worden, winkel alleen.

Bij doorstroomlocaties zoals musea, winkels, pretparken, bibliotheken en dierentuinen moet gereserveerd worden in een tijdvak en geldt een maximum aantal bezoekers (afhankelijk van de locatie). In winkels in de grote steden geldt het advies om een mondkapje te dragen. Winkeliers mogen klanten weigeren, het OMT komt later nog met een advies hierover.

Supermarkt moeten een deurbeleid voeren, winkelen is verplicht met een ontsmet winkelwagentje. Kwetsbare groepen krijgen twee keer per dag weer ‘bloktijden’.

Alle horeca krijgt een inloop-stop om 21.00 uur en moet om 22.00 uur de deuren sluiten.

Sportevenementen mogen doorgaan, maar alleen zonder publiek. Dat geldt voor zowel de amateursport als voor profsporten. Sportkantines gaan dicht.

Ten slotte komt er landelijk een registratieplicht voor contactberoepen, zodat het bron- en contactonderzoek beter uitvoerbaar wordt. Er wordt nog gekeken of dit ook op andere plekken gewenst is.

Document: Landelijke+Maatregelen+29+september+1800+uur.pdf

Op de site van de Rijksoverheid staan de maatregelen in meer detail, zoals hieronder weergegeven:

Regels voor binnen

Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten.

Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt tot 3 gasten. Dit geldt naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar.

In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen een gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering bij een bioscoop of restaurant kan worden gemaakt.

Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30.

Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.

Sportkantines zijn gesloten.

In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Bij binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers zoals in monumenten, bibliotheken en musea, maar met uitzondering van de detailhandel en de markten, vindt bezoek plaats op basis van een reservering per tijdvak. Hierover vindt overleg plaats met onder meer de culturele sector.

Voor doorstroomlocaties, met uitzondering van de detailhandel, wordt door de Veiligheidsregio in overleg met de locatie, het aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers bepaald, daarbij rekening houdend met de oppervlakte van de locatie én het garanderen van de 1,5 meter afstand.

De detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden. In overleg met de brancheorganisaties wordt, op basis van de lokale situatie, invulling gegeven aan de verplichting voor grotere winkels in de levensmiddelenbranche om 2 keer per dag een uur alleen voor ouderen en kwetsbare mensen open te zijn.

Mensen met een contactberoep vragen hun klanten zich te registreren.

Regels voor buiten

Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum van 40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.

Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, zoals in dierenparken of op markten, dan geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter.

Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel vinden plaats zonder publiek.

Het advies is het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Aanvullende afspraken

Verder komen er afspraken met brancheorganisaties over striktere naleving van bestaande protocollen.

De GGD neemt contact op met instellingen in de ouderenzorg over extra maatregelen, zodat mensen met een kwetsbare gezondheid goed worden beschermd. Het gaat hier over beschermingsmiddelen, testen, contact en bezoek.

Uitzonderingen

Uitzondering op nieuw maximum voor ruimte binnen (max 30) - en activiteiten buiten (max 40):

personen bij een uitvaart

samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte;

betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden;

de vergaderingen van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit (in de desbetreffende veiligheidsregio), van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie, en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;

een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is

detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen, en daarbij vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers. Hierbij gelden twee voorwaarden voor de uitzondering van deze groep:

detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden en venstertijden invoeren voor kwetsbaren (vast te leggen in de aanwijzing en uit te werken in sectorprotocollen)

veiligheidsregio’s bepalen na overleg met doorstroomlocaties m.u.v. detailhandel en markten, per locatie het maximum aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers, daarbij rekening houdend met oppervlakte van de locatie én kunnen garanderen van met name 1,5 meter afstand.

onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang;

openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer (geen rondvaartboten e.d.)

sportgelegenheden;

jeugdverenigingen 0 tot 18 (bv. scouting, cultuur en kunst).

luchthavens.

Ontheffing van maximum 30 per zaal gebouwen van groot belang voor de VR:

VR’s kunnen ontheffing verlenen voor panden van groot belang.

Uitzondering op nieuw maximum gezelschapsgrootte (max 4):

gezamenlijk huishouden;

kinderen tot 13 jaar;

persoon die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijdt;

vergadering of betoging Wet openbare manifestaties;

vergaderingen Staten-Generaal, gemeenteraad, provinciale staten, algemeen bestuur waterschap of commissies daaruit;

bijeenkomst internationale organisatie of verdragspartij;

personen bij een uitvaart;

personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen;

beroep, bedrijf of vereniging.

N.B. studenten en leerlingen vormen in het onderwijs geen gezelschap.

Gerelateerde artikelen