Gezondheid12 dec '20 16:17Aangepast op 12 dec '20 22:09

'Pallas-reactor noodzakelijk voor leveringszekerheid medicijnen'

Auteur: BNR Webredactie

De nieuwe kernreactor in Petten zal er hoe dan ook komen, alleen al omdat die cruciaal is voor de leveringszekerheid van medicijnen aan ziekenhuizen. Dat zegt topman Hermen van der Lugt van Pallas, initiatiefnemer van de bouw, in BNR Zakendoen. 'Wij denken dat de Pallas-reactor noodzakelijk is.'

Vooralsnog vindt Tamara van Ark, minister voor Medische Zorg, de voorwaarden waaronder private partijen de nieuwe reactor willen financieren te wankel. De financiers eisen garanties van de overheid bij het plan van Pallas, maar dat is volgens Van Ark niet wenselijk en haalbaar. Het zou leiden tot de onwenselijke situatie waarin private partijen de zeggenschap krijgen en de risico's bij de overheid liggen, meldt ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees ook | Zorgen over kankerbehandeling nu medische reactor Pallas op losse schroeven staat

Niettemin verwacht Van der Lugt de kernenergiewetvergunning uiterlijk begin 2022 binnen te hebben - een harde voorwaarde voor de investeerders om in te stappen. 'Wij sturen erop dat we medio volgend jaar alle noodzakelijke documentatie bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) hebben. Onze verwachting is dat we eind volgend jaar of begin 2022 de vergunning ontvangen als we aan alle criteria voldoen.'

ECN-terrein
ECN-terrein ( ANP)

Heldere afspraken

Bij de uitwerking van het ontwerp stuitten Pallas en de huidige exploitant NRG op kosten die kunnen oplopen tot 800 miljoen tot 1 miljard euro, flink meer dan eerder geraamd. Van der Lugt begrijpt dan ook terdege dat investeerders duidelijkheid willen over het proces van uitfasering van de oude reactor en de opbouw van de nieuwe. 'Als je gevraagd wordt om een miljard te investeren in een nieuwe faciliteit, dan wil je daar hele heldere afspraken over hebben.'

| Podcast De Top van Nederland : Hermen van der Lugt, Pallas

Lees ook | Vertraging bij nieuwe Pallas-reactor

Wie het ook financiert, uiteindelijk moet een een goed onderbouwd plan het pad effenen voor de nieuwe kernreactor. 'Dat betekent dat we een goede businesscase moeten maken waarin we aangeven wat we bouwen en produceren en welke klanten er zijn en welke prijzen daarvoor in de markt betaald worden. Van Ark geeft aan dat het een risico-afweging en een risicomanagement-vraagstuk is, en dat heb ik ook altijd zo gezien.'

Luister terug | Zorgen in Kamer over Petten

Uiteindelijk moet blijken wie bereid is welk risico in de ze 'puzzel' te dragen, beaamt Van der Lugt. En dat vergt complexe onderhandelingen tussen overheid, bouwconsortium, ontwerper klant en vergunningverleners. Wat er nu ligt leidt in Van Arks optiek niet tot een uitgebalanceerde set van afspraken tussen overheid en private investeerders, waarin de overheid ook zelf bereid is om te financieren. Ze wil dat nog afwegen tegen andere scenario's die wellicht te bedenken zijn.'

Zakendoen | Hermen van der Lhgt, Pallas, over medische isotopen


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen