Gezondheid3 feb '21 06:27

Daling aantal kankerdiagnoses

Auteur: BNR Webredactie

Voor het eerst in dertig jaar is er een daling in het aantal kankerdiagnoses. Dat betekent niet dat er minder mensen met kanker bijkwamen, maar het heeft alles te maken met corona. Daardoor werd er bij minder mensen kanker vastgesteld. 'Het kan gevolgen hebben op de lange termijn', zegt voorzitter Thijs Merkx van het Integraal Kankercentrum Nederland.

Image
(AFP Saul Loeb)

Beluister ook | Veel te weinig aandacht voor langdurige zorg in eerste coronagolf

In 2020 werd bij 115.000 patiënten kanker vastgesteld, dat is een daling van 4.000 ten opzichte van 2019. 'Het is een eenmalige daling, we zien nu voor het eerst een daling van 3,5 procent, dat is echt het gevolg van corona. Twee, drie maanden uitstel kan echt schade opleveren bij snel groeiende tumoren', zegt Merkx.

De daling is veroorzaakt door uitstel van (huis)artsbezoek, het tijdelijk stopzetten van de bevolkingsonderzoeken en afschaling van de zorg vanwege de coronacrisis. Dit is de eerste keer in dertig jaar, sinds het begin van de kankerregistratie, dat het aantal patiënten is gedaald. De daling is zichtbaar bij de meeste soorten kanker, maar was het grootst bij borstkanker, darmkanker en prostaatkanker. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie die Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) deelt vanwege Wereldkankerdag morgen 4 februari.

Beluister ook | Minder kankerdiagnoses door corona

In maart tot en met mei zijn er bijna een kwart minder kankerdiagnoses gesteld dan gebruikelijk. Veel hiervan is in het najaar ingehaald. Vanaf de zomer kwam de reguliere zorg weer op gang en werd bij veel kankersoorten de in het voorjaar ontstane achterstand in diagnoses ingelopen tot 3,5 procent aan het einde van 2020. De sterke daling in aantal diagnoses borstkanker heeft vooral te maken met de tijdelijke onderbreking van het bevolkingsonderzoek. De achterstand in aantal diagnoses borstkanker in de leeftijdsgroep die wordt uitgenodigd voor deze screening is nog niet ingehaald. Het aantal diagnoses darmkanker daalt al enkele jaren dankzij de vroege opsporing in het bevolkingsonderzoek. Deze dalende trend en de COVID-19-crisis spelen beiden een rol in het lagere aantal diagnoses darmkanker in 2020 ten opzichte van voorgaande jaren.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen