Gezondheid22 feb '21 21:10Aangepast op 22 feb '21 23:12

'Samenwerking cruciaal voor regionale organisatie zorg'

Auteur: BNR Webredactie

Alle zorg die je regionaal kunt regelen moet je ook regionaal organiseren, Den Haag moet zich grotendeels beperken tot het stellen van kaders. Dat zegt CDA-Kamerlid Joba van den Berg in het BNR-verkiezingsdebat 'Betaalbare zorg na de coronacrisis'. Vooral acute zorg moet wat haar betreft zoveel mogelijk regionaal georganiseerd worden. Samenwerking vóór marktwerking, is het devies.

Bevolkingsopbouw is volgens Van den Berg een belangrijke factor in het bepalen van de zorgbehoefte in een regio, en het is belangrijk om de lokale zorgbehoeften zo goed mogelijk in beeld te brengen. 'We moeten in Den Haag niet alleen kaders stellen ten aanzien van aanrijtijden van ambulances of de nabijheid van een huisartsenpost, maar ook rond inspraak van inwoners bij wijzigingen in de acute zorg of de locatie van een huisartsenpost.'

Den Haag werkt belemmerend

Ook PvdA-Kamerlid Attje Kuiken pleit voor meer regionale aansturing, maar dan moet de onderlinge samenwerking wel goed geregeld worden. 'Wij zijn in Den Haag heel goed in het opleggen van regels, maar op het moment dat we zeggen dat partijen moeten samenwerken, werkt de marktwerking tegen. Wij werken eerder belemmerend dan helpend; op het moment dat we bepaalde dingen neergelegd hebben bij de regio zeggen we vaak: nou, veel succes ermee!'

Luister hier het hele debat terug| Betaalbare zorg na de coronacrisis

Kuiken ziet vooral het belang van strakkere Haagse regie op het gebied van complexe zorg, als gemeenten er onderling niet uitkomen vanwege de te hoge kosten. 'Kortom: werk samen in de regio en zorg ervoor dat het financieel haalbaar is en dat regels van marktwerking daarin niet belemmeren.' VVD-Kamerlid Sophie Hermans kan zich daarin vinden. 'Maar we moeten wel goed kijken waar belemmeringen in het systeem zetten die samenwerking in de weg staan.'

'Hier ga ik niet over'

De coronacrisis laat maar weer eens zien dat onder druk alles vloeibaar wordt. Maar ook dat het goed is om snel te kunnen anticiperen op onvoorziene situaties. Hermans pleit daarom voor een flexibele reservecapaciteit van ic-bedden. SP-Kamerlid Maarten Hijink wil juist daarom meer regie naar Den Haag toetrekken. 'Het is niet goed geweest dat we van de zorg een markt hebben gemaakt, waardoor de minister bij elk probleem zei dat hij er niet over ging. Dat is een ernstig probleem.'

Luister terug | Verkiezingsdebat woningmarkt | In verkiezingsbeloftes kun je niet wonen

Volgens Mirjam Bikker van de ChristenUnie laat de coronacrisis met name zien op welke gebieden Den Haag én Brussel de regie in handen moeten hebben. Maar vooral de ouderenzorg schreeuwt om een helder wetgevingssysteem én voldoende huisvesting, aangestuurd vanuit Den Haag. 'De ouderenzorg is complex, de drie wettelijke stelsels vormen een probleem voor de gemeenten. Dus op die punten zeg ik: meer regie, op de andere punten pleit ik voor meer vertrouwde zorg in de regio.'

Perverse prikkels

Perverse prikkels eruit, het is een veelgehoord geluid. Het vergt een subtiele balans tussen marktwerking en bestuurlijke organisatie. De ouderenzorg loopt wat dat betreft al behoorlijk voor de troepen uit, zegt Liane den Haan van 50Plus. 'Door het kwaliteitskader dat in de ouderenzorg is geschetst, worden daar grote stappen gezet in de integrale ketenzorg. Door de pandemie zie je dat er op het gebied van de ouderenzorg in de hele keten al goed wordt samengewerkt.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen