Gezondheid9 jun '21 14:52

Kabinet: coronavaccin voor jongeren vanaf 12 met medisch risico

Auteur: BNR Webredactie

Kinderen van 12 jaar en ouder die in een medische risicogroep vallen, worden binnenkort ook gevaccineerd tegen het coronavirus. Het kabinet neemt het advies daarover van de Gezondheidsraad over.

'We weten dat jongeren met een kwetsbare gezondheid behoorlijk risico lopen op een ernstiger beloop van corona. Voor hen is een vaccinatie niet alleen bescherming tegen de ziekte, maar ook gaat het hier over jongeren die de afgelopen tijd behoorlijk hebben moeten oppassen om niet ziek te worden. Voor hen is vaccinatie ook een weg naar meer vrijheid', verklaart demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

(ANP ROBIN UTRECHT)

Verder moeten ook kinderen met obesitas het vaccin aangeboden krijgen. In uitzonderlijke gevallen mogen behandelend artsen bepalen dat hun patiënt in aanmerking moet komen.

De raad ziet twee belangrijke redenen om jongeren met chronische aandoeningen te vaccineren. Ze lopen in de eerste plaats een hoger risico op een ernstig beloop van Covid-19 dan gezonde kinderen. Bovendien worden sommigen "nog altijd beperkt in hun dagelijks leven, uit angst voor de gevolgen van een besmetting".

Als kinderen om medische redenen zelf niet gevaccineerd kunnen worden, is het volgens de Gezondheidsraad verstandig om al hun huisgenoten van 12 jaar en ouder wel te vaccineren, dus ook gezonde broers en zussen. Die zogeheten ringvaccinatie geeft indirecte bescherming tegen het virus. De methode kan ook worden toegepast als bijvoorbeeld ouders aan bepaalde aandoeningen lijden die maken dat ze niet gevaccineerd kunnen worden, of dat een vaccin bij hen minder goed werkt.

De raad benadrukt dat het doel van ringvaccinatie is om de kwetsbare huisgenoot te beschermen. Gezonde kinderen die de prikken krijgen, kunnen daar zelf ook voordeel van hebben. Zo kan het zijn dat sommige kinderen op dit moment niet naar school gaan, vanwege een heel kwetsbare huisgenoot. Het gaat wel om uitzonderlijke gevallen, schrijft de raad.

Als het kabinet het advies van de raad overneemt, zullen jongeren in de eerste plaats het coronavaccin van Pfizer/BioNTech krijgen. Dat is tot nog toe als enige goedgekeurd voor gebruik vanaf 12 jaar. Ook Moderna heeft een aanvraag daarvoor ingediend bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), maar daarover heeft de toezichthouder nog geen oordeel geveld.

In Nederland wordt het vaccin van Pfizer/BioNTech al langer toegediend aan 16- en 17-jarigen uit de groep die het hoogste risico loopt. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met morbide obesitas, kinderen met het syndroom van Down, kinderen die op de wachtlijst staan voor een orgaan- of beenmergtransplantatie of die net zo'n ingreep hebben ondergaan, en om kinderen met bloedkanker. De groep die kan worden gevaccineerd als het kabinet het advies overneemt, is veel breder.

Tot nu toe is van bijna 280.000 kinderen in Nederland bekend dat zij besmet zijn geraakt met corona, schrijft de raad verder. In de leeftijdsgroep van 0 tot 12 jaar zijn 379 kinderen opgenomen geweest in het ziekenhuis. In de leeftijdsgroep 13 tot 17 jaar zijn dat er 101. Het gaat om de periode tussen 1 september 2020 en 23 mei 2021. Er zijn in totaal drie kinderen overleden aan Covid-19; een kind in de leeftijdsgroep 0-4 jaar en twee in de leeftijdsgroep 15-19 jaar. Deze kinderen hadden alle drie een onderliggende aandoening.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen