Gezondheid11 aug '21 10:00

'Overheid bereikt vaccintwijfelaars steeds beter'

Auteur: Diederik de Groot

Het lukt de overheid steeds beter mensen uit groepen waar de vaccinatiebereidheid laag is, toch te verleiden tot het halen van een prik. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met een migratie-achtergrond. Dit zegt expertisecentrum in gezondheidsverschillen Pharos tegen BNR. Tegelijkertijd is Pharos bezorgd dat diezelfde groepen het spoor bijster raken door alle digitale en administratieve zaken die nu nodig zijn, zoals de Coronacheck-app.

Mohammed Azzouz, programmamanger van Pharos, stelt dat door de overheid en de GGD de afgelopen tijd goede campagnes op zijn gezet om kwetsbare groepen, zoals mensen met een migratie-achtergrond, te bereiken. 'Enerzijds is dat gericht op de informatievoorziening rondom vaccinaties, anderzijds is dat het wegnemen van barrières of ervaren barrières. Men is echt de wijken in gegaan om het gesprek aan te gaan met de mensen.'

Harde cijfers die laten zien hoe het ervoor staat met de vaccinatiegraad binnen specifieke groepen zijn er niet. 'Maar wat we wel hebben gezien is dat de opkomst bij presentaties over vaccins hoog was en dat mensen veel vragen stelden', zegt Azzouz. 'Onze verwachting is dat mensen hierdoor toch overtuigd zijn geraakt.'

Toch valt er nog genoeg te verbeteren op dit vlak, vindt Hamza Yousuf, arts-onderzoeker bij het Amsterdam UMC. Hij deed onderzoek naar de vaccinatiebereidheid onder Nederlanders met een migratieachtergrond en stelde vast dat het belangrijk is om rolmodellen naar voren te schuiven en desinformatie over vaccins actief te ontkrachten. 'In welke misinformatie geloven ze? Daar dan specifiek op 'targeten', met echte influencers uit de directe omgeving. Dat zou veel beter kunnen', zegt Yousuf.

Hoewel Pharos dus positief is over het bereiken van kwetsbare groepen met vaccininformatie, is het bezorgd over de toenemende digitale en administratieve last die de coronatijd voor deze mensen met zich meebrengt. De Coronacheck-app, waarmee je kunt bewijzen dat je gevaccineerd, negatief getest of van corona hersteld bent, is daar een voorbeeld van. 'De hoeveelheid stappen en de complexiteit daarvan, die zorgen er wel voor dat mensen toch ook wel verward raken en onzeker worden', zegt Mohammed Azzouz. 'Het grootste risico is dat mensen onzeker, angstig of gefrustreerd raken, omdat ze het gevoel hebben dat ze buitengesloten worden.

De GGD zet in Breda een vaccinatiebus in om het mensen makkelijker te maken om een vaccinatie te laten zetten.
De GGD zet in Breda een vaccinatiebus in om het mensen makkelijker te maken om een vaccinatie te laten zetten. (ERALD VAN DER AA)

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen