Gezondheid6 dec '21 12:43

Kabinet wil 2G-voorstel doorschuiven naar volgend jaar

Auteur: BNR Webredactie

Het kabinet zet het omstreden 2G-systeem, waarbij alleen nog mensen die gevaccineerd of hersteld zijn toegang hebben tot de horeca en evenementen, even op stop. Het demissionaire kabinet wil voorstel voor een 2G-beleid pas in het nieuwe jaar bespreken met de Tweede Kamer. Dat schrijft demissionair minister De Jonge aan de Tweede Kamer.

(ANP Sem van der Wal)

'Het kabinet constateert dat met de hoogte van de infectiedruk en de aanhoudende druk op de zorg de verwachting is dat er niet op korte termijn ruimte ontstaat om (delen van) sectoren waar sprake is van een omgeving met een hoog risico, met het gebruik van coronatoegangsbewijs op basis van 2G te kunnen openen', schrijft De Jonge.

Veel verzet in Kamer

'Er is onvoldoende politieke steun van uit de Kamer', zegt ook politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. 'Het demissionaire kabinet kan 2G wel invoeren, maar op korte termijn kun je het sowieso niet gebruiken want de sectoren zoals horeca en concerten kun je er niet mee openen'.

Niet alleen is 2G omstreden, ook De Jonge zegt dat je de coronagolf waar we inzitten er niet mee platslaan. Van Leeuwen leest daar slecht nieuws in: 'Eigenlijk zegt hij: Het is te onzeker om met die pas die sectoren te openen. Plekken met een hoog risico openen met een toegangsbewijs of QR-code, wat doet de nieuwe variant? Daar zitten ze ook op te wachten.'

De Kamer zou deze week namelijk ook de kabinetsvoorstellen bespreken om gebruik van de coronapas op de werkvloer en in het onderwijs mogelijk te maken. De Jonge stelt aan de Kamer voor om alle drie de voorstellen na het kerstreces te bespreken. De Kamer gaat er uiteindelijk zelf over wanneer plannen van het kabinet worden besproken.

De ChristenUnie, één van de tegenstanders van een 2G-beleid, is blij. 'Zoals vaker gezegd vindt de ChristenUnie 2G - nu en ook later - geen heilzame weg', zegt Kamerlid Mirjam Bikker. De partij stelde onlangs een 1G-beleid voor, waarbij iedereen zich moet laten testen, gevaccineerd of ongevaccineerd. De Jonge is geen fan van dat idee: het zou erg duur zijn en heel veel testcapaciteit vergen.

'Verstandig', noemt SP-Kamerlid Maarten Hijink het besluit. 'Besteed de tijd beter aan het boosteren van 60-plussers, investeer in de zorg en onze zorgverleners, tref voorbereidingen op Omikron, overtuig mensen tot vaccinatie en bestrijd het virus met maatregelen waarvan we weten dat ze wél werken.'

Fleur Agema van de PVV is minder te spreken. 'Maak van uitstel afstel!', twittert ze. 'Nu eerst de zorg uit het grijze gebied voor code zwart zien te halen. Dat doen we samen, mét ongevaccineerden.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen