Gezondheid27 jan '22 08:13

RVS: langetermijnvisie kabinet is onduidelijk

Auteur: BNR Webredactie

Het kabinet moet haast maken met de corona-strategie voor de lange termijn - na twee jaar corona ontbreekt die nog altijd. Daarbij moet meer aandacht zijn voor leerachterstanden en de mentale gezondheid van jongeren. Dat staat in een advies van het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving aan het kabinet. 'Het is niet helder waar we als samenleving op koersen', zegt voorzitter Jet Bussemaker van de Raad.

(Fotopersbureau HCA / Patrick Harderwijk)

'Het is niet helder waar we als samenleving met z'n allen op koersen. De afgelopen tijd was er veel sprake van ad hoc-beleid. We zouden een evenwichtiger afweging van waarden moeten hebben omdat het een meervoudige crisis is. Ik was dan ook blij dat minister Kuipers zei meer de sociale effecten van de maatregelen te willen laten meewegen. De crisis is meer dan een medische crisis, pandemische paraatheid is dus ook veel en veel meer dan alleen kijken naar de IC-bedden.'

OMT eenzijdig

Bussemaker onderschrijft dat het OMT veel te eenzijdig is opgetuigd en voornamelijk bestaat uit medici en virologen. 'We moeten meer naar de kwaliteit van leven kijken, ook mensen meer betrekken. Daar hoort ook bij dat je uiteindelijk andere kennis betrekt: niet alleen de kennis van virologen en medisch deskundigen, maar ook de kennis van ethici, van mensen die veel weten van onderwijsachterstanden, sociologen, bestuurskundigen en misschien ook wel de ervaringskennis van burgers.'

Maatschappelijke R-factor

Bussemaker adviseert niet alleen naar de R-factor te kijken, maar ook naar de maatschappelijke R-factor. 'Ook maatschappelijke gezondheid kan zich reproduceren, onderwijsachterstanden reproduceren zich. Ik zeg niet dat besluitvorming daarmee makkelijker wordt, maar wel dat het transparanter en breder wordt.'

'Mensen dreigen het vertrouwen en de veerkracht te verliezen om maatregelen vol te houden. We moeten wel rekening houden hoe mensen in elkaar zitten, die hebben behoefte aan sociaal conact, daar moeten we maatregelen beter op afstemmen.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen