Gezondheid11 feb '22 09:22Aangepast op 11 feb '22 13:20

Onderzoeksraad komt met eerste rapport over aanpak coronacrisis

Auteur: BNR Webredactie

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) presenteert woensdag om 10.00 uur het eerste rapport over de aanpak van de coronacrisis. Hierin is speciaal gekeken naar de wijze waarop in verpleeghuizen met de crisis is omgegaan. Daar was veel kritiek op omdat bewoners nagenoeg van de buitenwereld werden afgesloten. Ook heeft de OVV de voorbereidingen op de pandemie, de crisisstructuur en de crisiscommunicatie van de overheid onder de loep genomen. Het onderzoek is mede op verzoek van het kabinet uitgevoerd.

Luister ook | OMT vergadert over soepeler coronaregels

De OVV heeft de periode maart 2020 tot september 2020 onder de loep genomen. 'Het onderzoek naar de coronacrisis is een bijzonder onderzoek, omdat het eerste deelrapport verschijnt terwijl de crisis nog voortduurt', aldus de Onderzoeksraad. In het onderzoek is volgens de OVV onder meer gekeken naar 'de voorbereiding op een pandemie, de crisisbeheersing en de getroffen maatregelen en de uitfasering van deze maatregelen'. Daarnaast keek de Onderzoeksraad ook naar de effecten van de coronacrisis op de veiligheid van kwetsbare mensen in de samenleving, 'bijvoorbeeld door het wegvallen van reguliere zorg of maatschappelijke diensten'. Wat niet wordt meegenomen in het onderzoek zijn medische handelingen en economische steunmaatregelen.

Luister ook | Kabinet: 'Horeca open tot tien uur'

Woensdag wordt om 10.00 uur het eerste deelrapport gepresenteerd. De presentatie van OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem met de onderzoeksbevindingen wordt rechtstreeks via internet uitgezonden.

Vaccinatieprogramma

Het tweede deelrapport wordt rond de zomer verwacht. Dit richt zich op de periode september 2020 tot juli 2021. 'In dit deel wordt de aanpak van het vaccinatieprogramma onderzocht en drie ingevoerde maatregelen uit deze periode: de mondkapjesplicht, de scholensluiting en de avondklok', laat de OVV weten. Er komt ook nog een derde onderzoek, naar de periode na juli 2021. 'Het doel van het onderzoek is om lessen te trekken voor eventuele toekomstige epidemieën.'

Gerelateerde artikelen