Gezondheid16 feb '22 07:47

Onderzoeksraad presenteert langverwacht coronarapport

Auteur: Remy Kock

Op woensdagochtend wordt om 10.00 uur het eerste deel van het langverwachte onderzoeksrapport over de aanpak van de coronacrisis gepresenteerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Wat kunnen we daar allemaal in verwachten?

De OVV heeft ertoe besloten het volledige onderzoeksrapport in drie delen te publiceren. Op woensdag wordt deel één gepresenteerd, dat zich vooral toespitst op de voorbereidingen in Nederland op een pandemie, de crisisstructuur en de crisiscommunicatie van de overheid in de periode van maart 2020 tot september 2020. Bijzondere aandacht is gegeven aan de gevolgen van de crisisaanpak voor de verpleeghuizen.

Lees ook | Onderzoeksraad komt met eerste rapport over aanpak coronacrisis

De OVV spreekt van een 'bijzonder onderzoek', omdat het een actueel onderwerp betreft. 'Het onderzoek naar de coronacrisis is een bijzonder onderzoek, omdat het eerste deelrapport verschijnt, terwijl de crisis nog voortduurt', zo meldt de Onderzoeksraad.

Wat komt er nog?

Het tweede deel van het onderzoeksrapport verwacht de OVV aankomende zomer te publiceren, waarbij de periode tussen september 2020 en juli 2021 onder de loep genomen wordt. In dit deel wordt de aanpak van het vaccinatieprogramma onderzocht en drie ingevoerde maatregelen uit deze periode: de mondkapjesplicht, de scholensluiting van basis- en voortgezet onderwijs en de avondklok.

De onderwerpen van het tweede deel vinden soms hun oorsprong in de eerste periode van de crisis. Daarom zal bij het onderzoek naar de maatregelen die in de tweede onderzoeksperiode van kracht zijn geworden, nadrukkelijk ook worden gekeken naar afwegingen hierover en voorbereidingen hierop tijdens de eerste periode. Ook zal de periode ná juli 2021 worden onderzocht in het derde deelonderzoek.

Nieuwspoort

OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem zal op woensdag om 10.00 uur in Nieuwspoort het eerste deel van het rapport presenteren. Het doel van het onderzoek was om lessen te trekken voor eventuele toekomstige epidemieën. Bij het onderzoek kijkt de Raad onder meer naar de voorbereiding op een pandemie, de crisisbeheersing en de getroffen maatregelen en de uitfasering van deze maatregelen.

Daarnaast kijkt de Onderzoeksraad ook naar de effecten van de coronacrisis op de veiligheid van kwetsbare mensen in de samenleving, bijvoorbeeld door het wegvallen van reguliere zorg of maatschappelijke diensten. Medische handelingen en economische steunmaatregelen zijn buiten beschouwing van het onderzoek gebleven.

Gerelateerde artikelen