Gezondheid3 jun '22 15:13Aangepast op 3 jun '22 16:09

Ministerraad akkoord met oprichting landelijke crisisorganisatie pandemiebestrijding

Auteur: BNR Webredactie

De ministerraad heeft het voorstel goedgekeurd van minister Kuipers van Volksgezondheid om een landelijke crisisorganisatie op te richten die de landelijke regie van infectieziektebestrijding tijdens een pandemie komt versterken. Het is de bedoeling dat de Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI) samen met GGD'en en andere zorginstanties Nederland beter voorbereidt op een toekomstige pandemie.

(ANP / Robin Utrecht)

Twee functies

Met een duidelijke, landelijke aansturing moeten toekomstige crises slagvaardiger bestreden worden. Bijvoorbeeld door een snellere opschaling voor het testen en vaccineren. De LFI gaat twee functies krijgen: de voorbereiding op een toekomstige pandemie en de operationele aansturing van grootschalige infectieziektebestrijding. De bestrijding van de huidige Covid-19-pandemie wordt nog steeds gedaan door de bestaande organisaties.

Minister Kuipers noemt een centrale regie en sturing in een landelijke gezondheidscrisis belangrijk. 'Dat is een van de lessen die we hebben geleerd in de huidige pandemie. Daarom is het goed dat de LFI er nu komt, zodat de aanpak in een volgende crisis soepeler en slagvaardiger verloopt. Ik heb gemerkt dat hiervoor veel draagvlak is bij alle betrokken partijen en dat die ook de urgentie voelen om dit tot een gezamenlijk succes te maken.'

Lees ook | Shanghai bouwt na maanden lockdown af

De LFI is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD’en. De LFI wordt nu verder uitgewerkt, opgericht en ondergebracht bij het RIVM in nauwe samenwerking met andere spelers uit de infectieziektebestrijding, andere departementen, veiligheidsregio’s en gemeenten. Het is de bedoeling dat de LFI zich eind dit jaar gaat voorbereiden op een komende pandemie. Het gaat daarbij om het snel kunnen opschalen van operationele zaken.

Hierbij moet gedacht worden aan zogeheten waakvlamcontacten om snel callcentra in te kunnen zetten of logistieke diensten in te kunnen schakelen, een oefen- en trainingsprogramma in de steigers te zetten alsmede een goed werkende ICT-organisatie. Vanaf medio volgende jaar zou de LFI zijn aansturende rol bij een mogelijke toekomstige pandemie kunnen vervullen.

Pandemische paraatheid

De instelling van de LFI is onderdeel van de zogeheten aanpak pandemische paraatheid van het kabinet. Deze aanpak omvat een reeks maatregelen om beter voorbereid te zijn op een volgende pandemie en het Nederlandse paraatheidsniveau blijvend op een hoger niveau te krijgen. Een van de belangrijkste maatregelen is versterking van de GGD’en.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen