Gezondheid13 jun '22 13:56Aangepast op 13 jun '22 16:35

Kabinet houdt rekening met nieuwe vaccinatierondes, grootse opschaling mogelijk

Auteurs: ANP en Remy Kock

Mensen kunnen zich over een tijdje misschien weer laten vaccineren tegen het coronavirus. Het ministerie van Volksgezondheid 'houdt er rekening mee dat in de komende maanden nieuwe vaccinatierondes nodig zijn'.

Image
(ANP Sem van der Wal)

Mocht het zo ver komen, dan zijn er volgens minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers meer dan genoeg vaccins beschikbaar 'om de hele Nederlandse bevolking een herhaalvaccinatie aan te bieden.' Daarnaast zijn de Nederlandse GGD'en in staat om het aantal prikken met een vrij rap tempo op te schalen van 300.000 mensen per week naar 500.000. Bij kritieke situaties is er in zes weken tijd zelfs mogelijkheid om op te schalen naar 1,5 miljoen vaccinaties.

Scholen dicht is onwerkbaar

Ook wil het kabinet 'te allen tijde' voorkomen dat scholen en kinderdagverblijven dicht moeten als het coronavirus opnieuw oplaait. De gevolgen van een sluiting zijn te groot, onder meer voor 'de ontwikkeling van kinderen en jongeren', zegt minister Kuipers. Sluiting komt pas in beeld als mogelijke maatregel 'als we te maken hebben met een virus(variant) waarbij scholieren, studenten en personeel in de scholen en onderwijsinstellingen direct gevaar lopen'.

Lees ook | Gommers: 'Het kabinet wil na de pandemie niet investeren in zorg'

Eind 2020 en begin 2021 waren veel basisscholen, middelbare scholen en universiteiten dicht om besmettingen te voorkomen. De afgelopen kerstvakantie duurde om diezelfde reden een week langer. Ouders moesten toen opvang regelen, bijvoorbeeld door familieleden, of verlof opnemen.

Maatschappelijk Impact Team

Om te voorkomen dat de impact van de coronamaatregelen op maatschappij en economie onderbelicht blijven, wil het kabinet een team oprichten dat daar zorg voor draagt. Jolande Sap, oud-voorzitter van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks, is beoogd voorzitter van het zogeheten Maatschappelijk Impact Team. Die commissie moet het kabinet adviseren over de gevolgen van coronamaatregelen voor de maatschappij en de economie. 'Het staat het Maatschappelijk Impact Team vrij om ook ongevraagd advies te geven', aldus minister Kuipers.

Lees ook | Gommers: 'Adviezen OMT waren eigenlijk verkapte RIVM-adviezen'

Het MIT komt naast het Outbreak Management Team (OMT) te staan. Dat team adviseert wat medisch gezien nodig is om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan. De afgelopen tijd was er veel kritiek op de rol van het OMT in de bestrijding van de pandemie. Zo zou het OMT niet genoeg aandacht hebben gehad voor de gevolgen van maatregelen en draagvlak onder de bevolking.

Het is nog niet bekend wie met Sap in het team komen te zitten. Zij moet de commissie oprichten en potentiële leden benaderen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen