Gezondheid24 jun '22 11:29

'Nederlands zorgstelsel heeft te weinig vertrouwen in kunde patiënten'

Auteur: Remy Kock

Nederland loopt achter in de digitalisering van de zorg in vergelijking met andere landen. Corona leek voor een digitaliseringsslag te gaan zorgen, maar we zijn weer terug bij af. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Twente.

Er zijn mogelijkheden om alles op orde te krijgen, zo stelt hoogleraar Gezondheidstechnologie Lisette van Gemert van de Universiteit van Twente. 'Het blijkt uit het onderzoek dat digitalisering wel degelijk afgesproken is, de overheid wil vooruit maar de praktijk is niet voorbereid. Als je kijkt naar andere landen, zoals de Scandinavische landen, is de standaardisatie beter ingevoerd. Dat betekent dat systemen met elkaar kunnen praten bijvoorbeeld. Het betekent ook dat zorg wat integraler benaderd wordt, dus ouderenzorg is niet alleen zorg maar wordt ook gebruikt voor sociale en economische toepassingen. Met andere woorden: de digitalisering is meer dan de inzet van technologie en dat besef wordt niet goed overgebracht.'

Lees ook | Oplopende coronabesmettingen: moeten we ons zorgen maken?

Volgens Van Gemert betekent dit dat de Nederlandse zorg een andere manier van werken moet aannemen. 'We missen nu een slag, dus er wordt te weinig gedaan om te kijken hoe we met minder personeel en minder technologie - ook met het oog op het personeelstekort - bijvoorbeeld meer cliënten bedienen. Hoe kunnen we de zorg anders inrichten, anders bekostigen, en wat is daarvoor nodig? Aan dat laatste schort het nog een beetje.'

Patiënten missen

Doordat de gezondheidszorg niet optimaal en effectief uitgevoerd kan worden, levert dat ook gemiste patiënten op. Van Gemert: 'Je mist niet alleen patiënten, maar je neemt patiënten ook niet serieus aangezien die zelf wel in staat zijn om met technologie te werken. Ze zijn ook bereid om grotere afstanden af te leggen. Eigenlijk is er te weinig vertrouwen in dat patiënten zelf iets kunnen. Daar wordt te weinig op aangestuurd. Maar, daarin speelt ook mee dat áls je technologie in een organisatie invoert, je ook moet gaan kijken wat de vaardigheden en bijkomstigheden zijn. Of wat voor zorgmodellen geschikt zijn. Dat soort dingen worden niet aangestuurd. Er is geen regie, er is geen beleid en er is weinig lef vanuit de overheid die wel leuk commissies instelt, maar waar uiteindelijk niets uitrolt.'

Het gebeurt dan ook steeds vaker dat de zorgaanbieders zélf bezig gaan met digitalisatie, zo stelt Van Gemert. 'Je ziet dat er veel initiatieven zijn vanuit zorgverzekeraars of patiëntenfederaties, maar weinig besluiten over hoe iets praktisch ingericht moet worden. Vanuit de praktijk - en dan vooral de regionale ziekenhuizen - is te horen dat ze last hebben van regeldruk, dat er gecertificeerd moet worden, dat er aan medische richtlijnen moet worden voldaan, maar er zijn geen handgrepen voor ze.'

Gerelateerde artikelen