Gezondheid10 sep '22 10:27Aangepast op 14 sep '22 12:31

Patiëntenfederatie Nederland stemt in met zorgakkoord

Auteur: ANP

Ook Patiëntenfederatie Nederland gaat akkoord met het Integraal Zorgakkoord. 'Als we niets doen, loopt de zorg helemaal vast', zegt directeur Dianda Veldman. Patiënten zullen op termijn baat hebben bij het akkoord, denkt de club, maar 'veel komt wel aan op de uiteindelijke invulling'.

Image
(ROBIN UTRECHT)

Daar wil de federatie 'bovenop zitten en over meedenken'. De federatie ziet echter al goed nieuws: 'De huisarts krijgt meer tijd voor patiënten', zegt ze onder meer.

Ze is er erg tegen dat patiënten 'soms ongewild terechtkomen bij ongecontracteerde zorgaanbieders'. Zorgverleners die geen contract hebben met een zorgverzekeraar moeten dat nu volgens het akkoord voor aanvang van een behandeling aan de patiënt laten weten en een prijsopgave doen, aldus Patiëntenfederatie Nederland.

Lees ook | Ministerie: partijen moeten opnieuw om tafel voor zorgakkoord

Omgeving

Voor ingewikkelde behandelingen moet je soms verder gaan reizen, maar de meeste zorg kan in de omgeving worden verleend. Met nazorg is dat ook zo. 'Het gaat dan allereerst om de vraag welke zorg nodig is en dus niet om de vraag hoe die wordt gefinancierd en uit welk potje', maakt de federatie uit het akkoord op.

De organisatie is ook blij met het betere inzicht in medische gegevens voor de patiënten die ze betreffen en met de mogelijkheden tot uitwisseling ervan met zorgverleners.

Lees ook | Huisartsen verwerpen zorgakkoord

Prinsjesdag

Het Integraal Zorgakkoord moet voor Prinsjesdag gesloten zijn. Organisaties uit het hele zorgveld praten erover mee, waaronder de ziekenhuizen, de huisartsen en verpleegkundigen, de branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland.

Leden van de Nederlandse ggz, de vereniging van organisaties die geestelijke gezondheidszorg leveren, stemden ook al in, net als de umc's. Belangenorganisatie voor patiënten in de geestelijke gezondheidszorg en hun naasten MIND kon zich er echter niet in vinden.

Lees ook | Patiënt betaalt dubbel eigen risico door uitstel zorg


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen