Nieuws • Gezondheid

17 jun 08:10Gezondheid

Oplopende coronabesmettingen: moeten we ons zorgen maken?

Het aantal coronabesmettingen stijgt weer: een corona-zomergolf lijkt zich te ontwikkelen. Deze week meldde het RIVM in heel Nederland 64 procent meer besmettingen dan een week eerder en ook in het rioolwater worden steeds meer virusdeeltjes aangetroffen. 'Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen alert blijft en zich bewust is van wat een corona-infectie kan betekenen voor zichzelf of voor zijn omgeving. Het is belangrijk om te realiseren dat - ook al heb je corona gehad en ben je gevaccineerd - je het virus kan krijgen', waarschuwt arts-microbioloog en viroloog Annemiek van der Eijk.

Oplopende coronabesmettingen: moeten we ons zorgen maken?
14 jun 16:56Gezondheid

Verdubbeling aantal coronagevallen, Nederland aan vooravond nieuwe coronagolf

De stijging van het aantal positieve coronatests is waarschijnlijk het begin van een nieuwe coronagolf. Dat verwacht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het instituut weet alleen niet hoever het aantal besmettingen kan oplopen en wanneer de piek wordt bereikt. 'We weten ook niet wat het betekent voor de ziekenhuisopnames, dat is heel onzeker. Maar als het aantal besmettingen verder stijgt, zal ook het aantal opnames stijgen', zegt een woordvoerder.

Verdubbeling aantal coronagevallen, Nederland aan vooravond nieuwe coronagolf
3 jun 15:13Gezondheid

Ministerraad akkoord met oprichting landelijke crisisorganisatie pandemiebestrijding

De ministerraad heeft het voorstel goedgekeurd van minister Kuipers van Volksgezondheid om een landelijke crisisorganisatie op te richten die de landelijke regie van infectieziektebestrijding tijdens een pandemie komt versterken. Het is de bedoeling dat de Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI) samen met GGD'en en andere zorginstanties Nederland beter voorbereidt op een toekomstige pandemie.

Ministerraad akkoord met oprichting landelijke crisisorganisatie pandemiebestrijding