Hemmen18 jan '18 14:40Aangepast op 18 jan '18 14:57

Raad voor Cultuur: 'Verdeel cultuur eerlijker'

Auteur: Judith Laanen

De Nederlandse culturele sector moet niet alleen het geld eerlijker verdelen, er moet ook meer samenwerking op regionaal en lokaal niveau komen. Dat zegt Marijke van Hees, voorzitter van de Raad voor Cultuur, bij BNR Hemmen.

'Hogere' kunst, misschien (nog) niet voor iedereen.
'Hogere' kunst, misschien (nog) niet voor iedereen. (ANP)

Vorig jaar bracht de Raad voor Cultuur het verkennende rapport 'Cultuur voor stad, land en regio' uit, waarin de nadruk lag op de door de Raad genoemde 'stedelijke regio's'. De aanleiding daarvoor was het vastzitten van het hele cultuurstelsel door de bezuinigingen die een aantal jaar geleden zijn doorgevoerd, legt Van Hees uit. Om de impasse te doorbreken zocht de Raad naar 'een manier om het belang van cultuur en het landelijke cultuurbeleid te verbinden'. Dat kan door meer samen te werken op lokaal en regionaal niveau, wat de Raad 'de stedelijke regio' noemt.

'Geen balans in culturele sector'

Op dit moment is er onbalans in de culturele sector in Nederland, zegt Van Hees. De voorzieningen zouden zowel op regionaal en lokaal gebied dezelfde kwaliteit moeten hebben, vindt ze. Het is ook onontkoombaar dat de verhoudingen in ons land niet overal hetzelfde zijn, kijk maar naar het volume van het aantal mensen dat ergens woont en hoe iets historisch gegroeid is. 'Een Rijksmuseum zoals we dat in Amsterdam zien is maar op één plek in die omvang in het land. Je kunt niet zeggen 'dat moet daar nu weg'. Dus naar verhouding zal er altijd meer geld blijven in Amsterdam, zo reëel moeten we zijn.'

'Met basisfinanciering wordt hele stelsel voor iedereen belangrijk'

De Raad denkt ook na over een basisfinanciering, want dat kan culturele organisaties continuïteit bieden. 'Dan is het hele stelsel ineens voor iedereen belangrijk, terwijl het nu steeds smaller lijkt te worden. Heel veel mensen willen andere dingen waarderen. Als je dan hoort dat er behoefte is aan dit type basisfinanciering, of fondsen die ervoor beschikbaar komen, dan is dat volgens ons de discussie waard. Dat legitimeert veel meer wat we doen en dan is er een veel diverser aanbod mogelijk.'

Komende jaren meer geld naar cultuur

De komende jaren heeft het kabinet 25 miljoen, 50 miljoen en daarna structureel 80 miljoen begroot voor cultuur. 'Dat betekent dat er de mogelijkheid is om het signaal dat we afgeven in die adviezen om te zetten naar niet zozeer een herverdelingsdiscussie maar ook waar de prioriteiten liggen, waar je nieuw kunt investeren en met dat extra geld impulsen kan geven in wat wij vinden wat eraan toegevoegd moet worden.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen