Hemmen9 feb '18 17:10

'We moeten nu echt gaan leveren op klimaat'

Auteurs: BNR Webredactie en Jan Ad Adolfsen

De Nederlandse VN-gezant Marcel Beukeboom is het boegbeeld van het Nederlandse klimaatbeleid in het buitenland. Maar wat doet deze gezant van het Klimaat eigenlijk?

Beukeboom vertegenwoordigt Nederland internationaal wanneer er over klimaat gesproken wordt. Daarnaast heeft hij ook een nationale rol: 'Ik probeer de afspraken die we internationaal maken te vertalen naar wat we in Nederland moeten doen. Het belangrijkste deel van mijn werk is de verbinding tussen die twee.' Beukeboom noemt de afspraken die gemaakt zijn in het akkoord van Parijs van een paar jaar geleden.

Migratie

Het klimaatvraagstuk raakt aan een heleboel andere zaken, zegt Beukeboom: 'Door klimaatveranderingen komen er migratiestromingen op gang, wordt onze handel beïnvloed, komt onze energiezekerheid in een ander daglicht te staan. Dat zijn allemaal vraagstukken waar ik direct mee te maken heb en waar ik dus ook heel direct met collega's, maar ook met andere landen over moet praten'.

Kolencentrale

Als voorbeeld van zijn nationale rol noemt Beukeboom de kolencentrale in Amsterdam. In het regeerakkoord staat de ambitie om kolencentrales te sluiten. Wat moet de gemeente Amsterdam nu doen om zaken te veranderen in de energielevering en de manier waarop de stad verwarmd en verlicht wordt? 'Daarover heb ik gesprekken gehad met onder anderen de wethouder en de gemeente. Daarbij stel ik de afspraken die we internationaal gemaakt hebben aan de orde en bespreek ik wat het concreet voor de stad gaat betekenen.'

Groei..., maar hoe?

Onze economie is gebaseerd op groei, groei, groei. Maar als je het klimaat als uitgangspunt neemt, zullen we onze samenleving en de economie moeten aanpassen, zegt Beukeboom. Een grote valkuil in Nederland is onze afhankelijkheid van gas. 'Onze pensioenen zijn gekoppeld daaraan, onze infrastructuur is er voor een belangrijk deel door gefinancierd. Als er internationaal afspraken worden gemaakt om af te komen van fossiele brandstoffen, dan betekent dat nogal wat voor een land dat daar voor een belangrijk deel van afhankelijk is.'

Kortom: klimaat en economie moeten niet langer elkaars tegenpolen zijn, maar moeten samengaan. Beukeboom: 'Ik denk dat we na de verkiezingen afgelopen jaar hebben kunnen zien dat klimaat ook de traditionele links-rechts-tegenstellingen voorbij is en dat het nu breed geaccepteerd is als agenda waar we echt op moeten gaan leveren.'

Gerelateerde artikelen